Anders leren leven

Nieuws | de redactie
2 mei 2011 | Stoppen met roken, je schulden aflossen of je eetpatroon veranderen? Motiverende gespreksvoering helpt je levenswijze veranderen. Hogeschool Windesheim start in juni met een cursus motiverende gespreksvoering om geïnteresseerde studenten en docenten deze methode ook in hun praktijk te leren toepassen.

Met motiverende gespreksvoering proberen hulpverleners cliëntenin beweging te brengen om hun levenswijze te veranderen. Het is eenveelgebruikte methode die hen stimuleert hulp te zoeken voor hunproblemen. Voor diegene die deze methode wil toepassen in zijn ofhaar praktijk start Windesheim in juni met een vierdaagsecursus.

Motiverende gespreksvoering is toepasbaar bij verschillendeproblemen zoals het stoppen met roken of verminderen vanalcoholgebruik, maar ook bij het ontwikkelen van betereeetgewoonten en bewegingspatronen bijvoorbeeld bijdiabetespatiënten. Kern van deze benadering bij uiteenlopendedoelgroepen is dat mensen gaan inzien dat zij een probleem hebbenen gemotiveerd raken om dit aan te pakken.

De gespreksvorm stamt oorspronkelijk uit de verslavingszorg,maar vindt inmiddels ook zijn weg binnen Jeugdzorg, justitiëleinstellingen, algemene gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, socialeactivering en pastoraal werk.  In de cursus zullen deuitgangspunten, basisprincipes en vaardigheden van motiverendegespreksvoering behandeld worden. Na een korte theoretischeinleiding gaan de deelnemers zelf aan de slag aan de hand vanopdrachten waarmee ze ook buiten de cursus de verworvenvaardigheden in praktijk kunnen brengen. De resultaten daarvanworden tijdens bijeenkomsten teruggekoppeld en besproken..


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK