Betabeleid voor arbeidsproductiviteit

Nieuws | de redactie
5 mei 2011 | Er moet meer bètabeleid gevoerd worden om de arbeidsproductiviteit in Nederland te verhogen, bepleit lector Innovatie en Ondernemerschap Anneloes Cordia van de Hogeschool Rotterdam. “Het zal daarom aan te bevelen zijn om meer ingenieurs managementposities te gunnen om deze uitdaging aan te kunnen gaan."

Wil Nederland de arbeidsproductiviteit verhogen dan vraagt dateen andere vorm van bedrijfsvoering en management waarintechnologie een belangrijke rol speelt. “De omslag naar meerduurzaamheid, zal meer technisch inzicht en technische innovatievragen. Wanneer we de arbeidsproductiviteit verder willen verhogenzal deze de komende periode een sterke bètacomponent kennen,” aldusAnneloes Cordia.

Duurzame bedrijfsvoering

Cordia doet in haar essay ‘Invloed arbeidsproductiviteit opconcurrentiepositie’ een aantal aanbevelingen om deze ontwikkelingin Nederland goed te doen verlopen. Zo pleit zij voor hetincorporeren van duurzaamheidsbeleid in alle takken van debedrijfsvoering.  “Het streven naar duurzaamheid is geenmodegrill. Goed personeel zal gekoesterd moeten worden.Grondstoffen schaarste zal om andere productontwerpen vragen diegemakkelijker onderhouden en opgewaardeerd kunnen worden.Energie zal om een herschikking vragen van productie en markt metandere logistieke stromen.

Ook op het gebied van overheidsbeleid kan er volgens Cordia noghet één en ander verbeteren om de arbeidsproductiviteit teverhogen. “Men zal garant moeten staan voor voldoende enkwalitatief goed onderwijs. Wanneer er meer vraag is naar technischpersoneel zou men moeten durven differentiëren met eigen bijdragenzodat dit voor de instroom aantrekkelijk wordt, in plaats van juistdeze groep (of opleidingsinstituten) bij bezuinigingen. Ook fiscaalzijn er veel mogelijkheden om goed gedrag te belonen als het gaatom participatie en werknemers welzijn.”

Overheid in de voorhoede

Door middel van duurzame ondersteuning van consumenten enbedrijven kan de overheid de arbeidsproductiviteit stimuleren.Hierbij moet ook gedacht worden aan het faciliteren vaninternetaansluitingen en energiebesparing bijvoorbeeld door zefiscaal aantrekkelijk te maken.

“Immers door het verhogen van een duurzame kapitaalcomponent zalde arbeidsproductiviteit verder verhoogd kunnen worden, terwijl deconsument voldoende bestedingsruimte overhoudt door een minder hogestijging van de lasten. De overheid zal daar een voorhoede functiein moeten durven nemen.” Zowel in organisaties en bedrijven zelf,als vanuit de overheid is er dus ruimte voor verbetering vanarbeidsomstandigheden en bevordering van de arbeidsproductiviteit,betoogt Anneloes Cordia.

U leest het volledig essay ‘Invloed arbeidsproductiviteit opconcurrentiepositie’ hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK