Betakwaliteit omhoog

Nieuws | de redactie
16 mei 2011 | De universiteiten gaan hun bèta-onderwijs samen opkrikken. Met de Innovatiecentra Academisch Bètaonderwijs (ICAB) moet door kennisdeling de kwaliteit van het curriculum en de professionaliteit van de docenten omhoog.Op 17 en 18 mei vindt de startbijeenkomst van dezeInnovatiecentra plaats. Eerste zwaartepunt is het themastudiesucces. Deze bijeenkomst biedt docent-onderzoekers deruimte om kennis te delen, te leren van elkaars successen en samenaan de slag te gaan met vraagstukken, die kunnen bijdragen aan’studiesucces’.

Docentonderzoekers vormen de spil van de nieuwe InnovatiecentraAcademisch Bètaonderwijs. Voorzitter van ICAB is vicedecaanprof. dr. Rens Voesenek van de Universiteit Utrecht. In totaalzullen vijf disciplinaire netwerken, op de vakgebieden biologie,informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, aan de slag gaanmet onder andere het verbeteren en vernieuwen van delen van hetcurriculum. Ook zal er ruimte zijn voor verdere professionaliseringvan de docent.

Goed onderwezen, gemotiveerde en nieuwsgierige bètastudentenzijn de basis voor Nederland om de top vijf van kenniseconomieën tebereiken, vinden de universiteiten, zo stellen zij bij de lanceringvan de ICAB. Door de handen ineen te slaan willen debètafaculteiten hun docentonderzoekers handvatten geven om deonderwijskwaliteit en het studiesucces verder te verbeteren.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK