Borging van de borging van start

Nieuws | de redactie
16 mei 2011 | Al dit jaar worden de eerste HO-instellingen onderworpen aan de nieuwe instellingsbrede toetsing van hun volledige systeem van kwaliteitszorg. Radboud en Delft lopen daarin voorop, in het HBO is dat de Hanzehogeschool. Wanneer wordt uw kwaliteit gemeten?

 

De NVAO heeft zijn planning van de audits voor deinstellingstoets van de kwaliteitszorg in HBO en WOvastgesteld. De betrokken instellingen kunnen hunopleidingen nu laten beoordelen volgens de criteria uitde beoordelingskaders voor deze nieuwe toets. Zijgaan daarbij de verplichting aan, dat zij de instellingstoetsbinnen drie jaar gerealiseerd weten te krijgen.

Twee hogescholen, Inholland en NHL, blijven naast deinstellingstoets gebruik maken van de uitgebreideopleidingsbeoordeling. De Nijmeegse Radboud Universiteit en de TUDelft zijn als eerste aan de beurt in het WO. Zij worden in juni enjuli al aan de instellingstoets onderworpen. De Hanzehogeschool isde eerste HBO-instelling die aan de beurt is. Gedurende 2011worden bovendien ook nog de hogescholen Saxion en HAS Den Boschonderzocht.

Het overzicht van de planning per instelling ziet u hier:

Universiteiten

 1. Erasmus Universiteit (begin 2012)
 2. Open Universiteit (1e helft 2012)
 3. Protestantse Theologische Universiteit (najaar 2013)
 4. Radboud Universiteit Nijmegen (5/6-07-2011)
 5. Rijksuniversiteit Groningen (nov-dec 2012)
 6. TU Delft (30/6-1/7-2011)
 7. TU Eindhoven (eind 2011)
 8. Universiteit Leiden (1e helft 2012)
 9. Universiteit Maastricht (sept-nov 2012)
 10. Universiteit Twente (najaar 2013)
 11. Universiteit Utrecht (eind 2011)
 12. Universiteit van Amsterdam (voorjaar 2013)
 13. Universiteit van Tilburg (sept-nov 2012)
 14. Vrije Universiteit Amsterdam (voorjaar 2013)
 15. Wageningen Universiteit (jan 2012)

Hogescholen

 1. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (najaar 2013)
 2. Artez hogeschool voor de kunsten (nov-dec 2012)
 3. Avans Hogeschool (voorjaar 2013)
 4. Christelijke Hogeschool Ede (sept-nov 2012)
 5. Christelijke Hogeschool Windesheim (najaar 2013)
 6. Fontys Hogescholen (voorjaar 2013)
 7. Gereformeerde Hogeschool (najaar 2013)
 8. Gerrit Rietveld Academie (sept-nov 2012)
 9. Hanzehogeschool Groningen (30/31-05-2011)
 10. Hogeschool der Kunsten Den Haag (najaar 2013)
 11. Hogeschool Edith Stein (voorjaar 2013)
 12. Hogeschool HAS Den Bosch (nov 2011)
 13. Hogeschool INHolland (voorjaar 2013)
 14. Hogeschool Leiden (nov-dec 2012)
 15. Hogeschool LOI (voorjaar 2013)
 16. Hogeschool Rotterdam (voorjaar 2013)
 17. Hogeschool Utrecht (sept-nov 2012)
 18. Hogeschool van Amsterdam (sept-nov 2012)
 19. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (nov-dec 2012)
 20. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (nov-dec 2012)
 21. Hogeschool Zeeland (nov-dec 2012)
 22. Hogeschool Zuyd (1e helft 2012)
 23. NHL Hogeschool (najaar 2013)
 24. Saxion Hogescholen (eind 2011)
 25. Stenden Hogeschool (voorjaar 2013)
 26. Unesco-IHE (najaar 2013)
 27. Van Hall Larenstein (nov-dec 2012)

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK