Brein zoekt optimaal

Nieuws | de redactie
16 mei 2011 | Hoe komt het dat je meestal in één oogopslag ziet waar je autosleutels liggen onder je stapels spullen? Ronald van den Berg, van het Baylor College of Medicine in Houston, onderzocht het. Ons brein blijkt pijlsnel de kans te kunnen berekenen dat zo’n voorwerp zich tussen de rest van de rotzooi bevindt.

Van den Berg onderzocht hoe ons brein te werk gaat als we eenobject zoeken te midden van andere objecten. Hij ontdekte dat ditheel efficiënt gebeurt. Zelfs als het voorwerp niet goed zichtbaaris, weten onze hersenen heel snel de juiste verbindingen te leggen.”Ons brein blijkt de beschikbare informatie zo goed mogelijk tegebruiken. We noemen dat optimaal zoekgedrag”, vertelt Van denBerg.

Optimaal zoeken betekent: het brein berekent hoe waarschijnlijkhet is dat het gezochte object in het beeld aanwezig is. Alleen alsdie waarschijnlijkheid groter is dan 50% zegt het brein: ja, hetgezochte voorwerp is er. “Je zou kunnen zeggen dat de mens eenvisuele detective is”, aldus Van den Berg. Op basis van hunuitkomsten hebben Van den Berg en zijn collega’s metcomputersimulaties een neuraal netwerk gebouwd dat hetzelfdezoekgedrag vertoont als mensen. Met dit netwerk kunnen zij hunonderzoek verder uitbouwen.

Van den Berg heeft zijn onderzoek uitgevoerd aan het BaylorCollege of Medicine in Houston, Texas. Hij deed dit met eenRubiconsubsidie van NWO. De Rubiconsubsidie biedt jonge talentvolleonderzoekers de kans om twee jaar ervaring op te doen aan eenuniversiteit of onderzoeksinstituut in het buitenland. Het artikelover het onderzoek van Van den Berg verscheen deze week in hetwetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK