Bunga bunga als strategie

Nieuws | de redactie
23 mei 2011 | Strauss Kahn. Clinton. Berlusconi. Wordt een leider een hork, of is horkerigheid voorwaarde voor leiderschap? Astrid Homan (VU) en haar collega's komen met opvallende observaties uit experimenten met grof gedrag.

Dat leidende figuren op allerlei terreinen deslevens meer ‘normoverschrijdend’ gedrag vertonen, was albekend. Voor het eerst hebben VU en UvAonderzoekers onderzocht of het omgekeerde net zo goed geldt.Maakt normoverschrijdend gedrag je ook een leider? Is het bungabunga of ‘Monica’ en dan dus leider, of toch eerderandersom?

In een serie experimenten tonen de onderzoekers aan datverschillende soorten normoverschrijdend gedrag een idee van machtgeven. Proefpersonen die bijvoorbeeld te maken krijgen met iemanddie zomaar koffie van een ander pakt, iemand die te laat komt enmet z’n voeten op tafel gaat zitten, iemand die sigarettenas nietin de asbak maar op de grond gooit, vinden deze persoon machtigerdan proefpersonen die te maken krijgen met iemand die zich welvolgens de norm correct gedraagt.

Volgens onderzoeker Astrid Homan van de faculteit Psychologie enPedagogiek is er sprake van een zichzelf versterkend effect: als jemacht hebt, vertoon je meer normoverschrijdend gedrag. En alsje dat doet, denken mensen dat je meer macht hebt.

“Berlusconi is daarvan een prachtig voorbeeld: hij overschrijdtcontinu de norm, maar blijft ook continu aan de macht.” Ditonderzoek brengt dus niet alleen maar positief nieuws, zo zegtHoman: “Liever dan mensen te adviseren dat ze zich als een horkgedragen om zo aan de macht te komen, adviseer ik mensen om eropbedacht te zijn dat ze dus iemand macht toekennen op basis vandiens gedrag.”

Het artikel van Homan c.s. Breaking the Rules to Rise to Power: How NormViolators Gain Power in the Eyes of Others vindt u opde site van Social Psychological and PersonalityScience.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK