De nieuwe kleren van de keizer?

Nieuws | de redactie
10 mei 2011 | "Onderwijsvernieuwing: De nieuwe kleren van de keizer?" Onder die titel gaan Leidse studenten op 18 mei met elkaar in debat over de toekomst van het hoger onderwijs. De leiding van het debat heeft prof. Jan Anthonie Bruijn. Het slotakkoord zal gegeven worden door OCW-minister Marja van Bijsterveldt.

Tijdens het eerste Leidse Onderwijsdebat “Onderwijsvernieuwing:De nieuwe kleren van de keizer?” zullen studenten in Lagerhuisstijlmet elkaar in debat gaan. Er zal plenair een verdediger en eenaanvaller van de stelling zijn, waarna er ruimte voor het publiekzal zijn om zich in het debat te mengen. Er zal gedebatteerd wordenover vier stellingen:

1) “Elke bacheloropleiding moet een praktijkgerichte minorhebben die aansluit zodat je met een bachelor de arbeidsmarkt opkunt”

2.) “Al het grootschalig onderwijs moet in de vorm van digitaalonderwijs gegoten worden”

3) “Bestuurskunde en politicologie moet naar het epicentrum vande macht: Den Haag”

4) “Bestuurswerk moet als deel van het keuzeonderwijs wordengezien”

De opening van het debat is in handen van de Leidse RectorMagnificus Paul van der Heijden en zal worden geleid door de Leidsemedicus prof. Jan Anthonie  Bruijn.  Hij heeft een aantaljaren het Onderwijsdebat van de M.F.L.S. geleid en is ook door zijnwerkzaamheden in de politiek bedreven in het modereren van eendebat.

De organisatie van het onderwijsdebat is in handen van eenkleine commissie van bestuursleden van de Leidse studieverenigingenB.I.L., SPIL, M.F.L.S., ELSA-Leiden en De Leidsche Flesch. Ookde LeidseStudentenraad is nauw betrokken bij de organisatie van demiddag. Het debat komt voort uit de wens om studenten en docenteneen platform te bieden om standpunten uit te wisselen over hoe het(Leidse) onderwijs eruit zou moeten zien.

Het debat zal worden afgesloten door OCW-minister Marja vanBijsterveldt. Zij zal ongeveer 15 minuten een toespraak houden overde vraag of onderwijsvernieuwing inderdaad de nieuwe kleren van dekeizer zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK