Ethiek verdient plaats in belastingrecht

Nieuws | de redactie
19 mei 2011 | 'Tax planning' is big business geworden. Prof. Richard Happé (UvT) pleit ervoor rechtsbeginselen in het belastingrecht vast te leggen. Dat is beter dan (reparatie)wetgeving, die weer nieuw ontwijkingsgedrag uitlokt.

Happé komt met deze visie in zijn afscheidsrede op 20 mei. Nogvers in het geheugen ligt de media-aandacht voor bedrijven alsZiggo, Hema en PCM omdat zij via fiscale handigheidjes nauwelijksbelasting afdroegen aan de staat. De Tilburgse hoogleraar vindt datbelastingplichtigen die uitsluitend het eigenbelang als richtsnoerhanteren, zich als free riders gedragen. Zij negeren de geest vande wet, dat wil zeggen: zij vertonen voortdurend gedrag dat dewetgever, als hij daarvan bij het opstellen van de wet op de hoogtewas geweest, door aanpassing van de wet zou hebben verhinderd.

Loopholes in de wet leiden tot een reactie van de wetgever.Reparatiewetgeving is het antwoord. Maar in plaats van beëindigingvan de belastingontwijking, lokt nieuwe wetgeving vrijwel steedsweer nieuwe ontwijkingsconstructies uit. Er is sprake van eenvicieuze cirkel van ontwijking en reparatie. Happé vindt dat dezevicieuze cirkel mede in stand wordt gehouden door de aard van de(reparatie)wetgeving.

Daarom dienen ook in het belastingrecht rechtsbeginselengeïntroduceerd te worden. Ook vanuit een ethische invalshoekbetekent een beginsel-benadering een stap voorwaarts. Het vervangttot op zekere hoogte de eigen keuze van de belastingplichtige hoemet het recht om te gaan, door de keuze van de wetgever die daartoebeginselen in de wet vastlegt. Deze benadering draagt daarmee ooksubstantieel bij aan de legitimiteit en de kwaliteit van debelastingwetgeving.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK