Excellent onderwijs voor Vlaamse student

Nieuws | de redactie
18 mei 2011 | Honours onderwijs is een nieuw fenomeen in Vlaanderen, maar op de UGent en de KU Leuven is het inmiddels mogelijk om excellent onderwijs te krijgen. De allerbeste studenten wordt extra mogelijkheden geboden in een vroeg stadium onderzoek te doen, topwetenschappers te ontmoeten en mee te doen aan zomercursussen.

“Toen ik plots een studente had die in haar eerste jaar 920 op1.000 behaalde, wat echt uitzonderlijk is, vond ik dat ik er werkvan moest maken,” vertelt professor Hubert de Brabander van deUGent aan De Morgen. Terwijl er voor studenten metleerproblemen wel onderwijstrajecten zijn, was er voor excellentestudenten nog geen enkel aanbod. Via de eerste honourschools kunnen de vijf à zes beste studenten nu een verbeterden excellent onderwijsaanbod tegemoet zien.

(Dier)geneeskunde als eerste

Terwijl in Nederland het excellentieonderwijs in zowel HBO als WO al een grote vlucht heeft genomen,staat dit in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Diergeneeskundein Gent was de eerste en ook de reguliere geneeskunde krijgtvolgend jaar een programma voor excellente studenten. “Aan defaculteit geneeskunde zullen studenten de kans krijgen om een extraprogramma van 15 studiepunten te volgen,” vertelt Kries Versluys,directeur onderwijsaangelegenheden van de UGent.

Onderdeel van dit soort excellentieprogramma’s zijn onder andereextra workshops, stagemogelijkheden en het schrijven van een kortescriptie. Het aanvullend programma wordt bovendien beloond met eencertificaat. Op die manier kan een groep van 30 á 50 studenten dieer kwalitatief bovenuit springt de ruimte te krijgen zich verder teverdiepen in hun studie.

Studenten de vragende partij

Ook aan de KU Leuven wordt in oktober gestart met honourschools. In tegenstelling tot de UGent worden deze directuniversiteit-breed aangeboden in alle opleidingen van de Kortrijksecampus KULAK. “De studenten zullen hun vakgebied kunnen verdiepenmet extra vakken, maar krijgen ook bijkomende algemene vakken,zoals een vak over Europa,” vertelt de Leuvense vicerector JanBeirlant.

De plannen van de Leuvense universiteit volgen op aandringen vande studenten zelf. Velen van hen gaan nu zij extra uitgedaagdworden een tweede studie volgen, vertelt Dennis de Rover van deVlaamse studentenorganisatie LOKO aan De Morgen. “Wij zijnvragende partij voor een systeem van honour schools en wezijn dan ook erg blij dat het er komt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK