Google monopolie slecht voor innovatie

Nieuws | de redactie
13 mei 2011 | Met meer dan 90% marktaandeel is Google de absolute monopolist in de wereld van zoekmachines. Zolang spelers als Google hun informatie over het ‘klikgedrag’ van gebruikers niet delen, kan het bedrijf ook niet innoveren. Dat is de conclusie van het onderzoek van Cédric Argenton en Jens Prüfer van Tilburg University.

In hun onderzoeksrapport ‘Search Engine Competition with NetworkExternalities’ kijken de twee  onderzoekers naar het algoritmedat het zoekproces van Google en andere machines stuurt. Dekwaliteit en precisie van dit algoritme is afhankelijk van dekennis die wordt opgedaan door het klikgedrag van gebruikers. De zoekmachine wordt slimmer naarmate deze meer gebruiktwordt. Omdat Google op dit moment meer marktaandeel heeft, wordt de’voorsprong’ op andere zoekmachines alleen maar groter.

Te grote achterstand

Grote merken als Yahoo en Bing kunnen de achterstand niet meerinhalen, ondanks de investeringen die zij doen om de kwaliteit vanhet zoekproces te verbeteren. De innovaties wegen niet op tegen hetvoordeel dat Google heeft van de verzamelde informatie. “Googlewordt op dit moment verondersteld de beste zoekmachine te zijnomdat die de meeste gebruikers heeft. Daardoor vergaart dezoekmachine de meeste kennis over dat wat gebruikers daadwerkelijkzoeken. Wij weten niet zeker of Google wel echt een beter algoritmeheeft dan zijn concurrenten”, verklaart Prüfer.

Om te zien welke zoekmachine daadwerkelijk de beste is, zouinformatie over het ‘klikgedrag’ van gebruikers tussen dezoekmachines uitgewisseld moeten worden. De concurrentie is dan nogpuur op basis van de kwaliteit van het gebruikte algoritme. Datdwingt de bedrijven tot innovatie om hun concurrentiepositie teversterken. Deze concurrerende oligopolie moet leiden tot hogerekwaliteit van zoekresultaten en gebruikersvoordeel. “De rol vanzoekmachines in ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk, iszo groot dat snellere innovatie een groot verschil kan maken”,stelt Prüfer.

Delen van gebruikersgevens

De US Department of Justice zou deze haast monopolistischemarktstructuur aan kunnen pakken, en anders de Europese Commissie.Deze partijen ontvingen het onderzoeksrapport van de tweewetenschappers. De onderzoekers richten zich in een vervolgstudieop de juridische aspecten van het voorstel om de zoekgegevenstussen de zoekmachines te delen.

Google zou om twee redenen kunnen overgaan tot het uitwisselenvan gebruikersgegevens: wanneer een antitrust autoriteit ingrijpt,zoals de US Department of Justice, of anders de Europese Commissie.Of wanneer alle zoekmachines hun zoekdata delen, wat betekent datGoogle ook de data van zijn concurrenten krijgt. Het gevolg hiervanis dat de kwaliteit van Google ook verbetert, hoewel dat relatiefminder zal zijn dan bij zijn concurrenten. CEO Eric Schmidt vanGoogle verklaarde in oktober 2010 naar aanleiding van de alliantietussen Bing en Facebook positief te staan tegenover uitwisselingvan gegevens.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK