Het talent tot Kunduzen

Nieuws | de redactie
25 mei 2011 | Het kabinet telt zijn knopen. Ook voor het HO-beleid. Nu het in de Senaat geen eigen meerderheid kan claimen, komt de vraag voluit terug: wat haalt het nog? Wat verliest het? Hoe erg is dat? En hoe goed moet men letten op Senator Kuiper?

 

Heel nuchter betracht, heeft Halbe Zijlstra weinig te vrezen. DeEerste Kamer kan alleen wetgeving blokkeren en dus kan debewindsman alles wat geen parlementaire goedkeuring behoeftdoorzetten of achterwege laten. De OCW-begroting is zelf dan weleen wet, maar de Senaat zal zich altijd wel zo gouvernementeelopstellen, dat men het doen van de uitgaven niet uit protest zalverhinderen. Ook de langstudeerboete lijkt daarmee veilig, vooralnu binnen de Christenunie de meer gouvernementele vleugel op winststaat.

Geen VVD-gezind stemgedrag

Hoewel, dat lijkt maar zo. Eén nieuwe Senator voor de CU isprofessor Roel Kuiper, tevens lector in het reformatorische HBO.Over een sterk liberaal geneigd hoger onderwijsbeleid zal hij zichongetwijfeld kritisch buigen. U leest hier zijn artikelvoor ScienceGuide en het boek ‘Kennis loont’, waarin hijhet vorige kabinet beleidsadviezen gaf vanuit zijn praktijkgerichtlectoraal onderzoek. Van Kuiper zal daarom even weinig als van deenige SGP-senator Holdijk een gedwee, VVD-gezind stemgedragverwacht mogen worden.

Zo zullen beide op het punt van ingrepen in de autonomie van hetonderwijs principieel zeer achterdochtig tot afwijzend zichopstellen. En ook de gedachte van ‘staatsexamens’ in het hogeronderwijs zal deze vleugel van de politiek met afgrijzen vervullen.Al helemaal als het gaat om de ‘kernvakken’ van opleidingen als diein het HBO. Juist op de kern zullen de reformatorische opleidingenhun eigen  klankkleur, visie en kwaliteitseisen ten volleovereind willen houden. Een liberale staatsdwang was hen al in de19e eeuw een affront en een horreur.

Nu hun fracties in de Senaat beide gehalveerd zijn (CU van 4naar 2, SGP van 2 naar 1) zullen zij zich hardnekkiger enprincipiëler gaan opstellen. Met die slechts 3 zetels in plaats van6 kunnen zij immers nu toch meer dan ooit de weegschaal latendoorslaan naar links of naar rechts.

Veel HO in CDA-fractie

Voor de coalitie zal in de Senaat eveneens de CDA-fractie eenaandachtspunt zijn. Liefst 4 van de 11 leden – een verlies van 10!- hebben stevige functies in het WO: twee vrouwelijke hoofddocentenin het recht van UvT en RUG, een hoogleraar uit Leiden enUT-collegevoorzitter Anne Flierman. De zorgen en kritiek vanuit hethoger onderwijs zullen in die fractie dus duidelijk hoorbaar zijn.Ook fractieleider Brinkman zal vanuit zijn rol voor dekunstopleidingen in het HBO nadrukkelijk gevoel hebben voor zulkezorgen en kritiek.

De OCW-bewindslieden zullen daarom al in de Tweede Kamer hunopstelling tijdens debatten zo kiezen, dat ‘de collega’s aan deoverzijde’ – de chique bijnaam van de Senaat – tijdens diebehandeling van onderwerpen eerste  signalen vanwelwillendheid op kunnen vangen. De opschuif van delangstudeerboete was zo’n gebaar. In het huidige Den Haag noemt mendie behendigheid om de afhankelijkheid van gedoogpartij PVV teomzeilen of relativeren ook wel ‘Kunduzen’. Wil de coalitieoverleven zal zij het langdurig bestuderen van dat talent tot’Kunduzen’ dus eerder van premies dan van boetes willenvoorzien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK