Inholland-lector geridderd

Nieuws | de redactie
10 mei 2011 | “Het had wat weg van een surpriseshow,” zo omschreef Inholland-lector Piet Bartels de verrassing op het gemeentehuis in Heiloo. De lector ‘Kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg’ werd daar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de verbeteringen in de gezondheidszorg.

Piet Bartels, voormalig hoofd van het klinisch-chemisch lab vanhet Medisch Centrum Alkmaar, heeft zich altijd fel ingezet voor dekwaliteitsbewaking van medische laboratoria. Op het gemeentehuiswerd hij door de burgemeester van Heiloo uitgebreidgeprezen.”Bartels was een groot voorstander van accreditatie vanlaboratoria. Hij zag al vroeg het belang in van Europeseaccreditatie en heeft aan de wieg gestaan van Coördinatie Commissieter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van hetLaboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg .”

Als lector Kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg vormtPiet Bartels de brug tussen Hogeschool Inholland en het MedischCentrum Alkmaar. Hij houdt zich in die functie bezig met de vraagwaarom het zo moeilijk is om bewezen verbeteringen ookdaadwerkelijk in te voeren in de gezondheidszorg. Het lintje vormtvoor Bartels een belangrijke blijk van erkenning. “Het is heel mooiom te zien dat je carrière wordt door anderen. En niet in delaatste plaats geldt dit ook voor mijn familie en naasten. Er gingimmers stiekem ook een hoop privétijd in zitten.”

Het is niet voor het eerst dat Piet Bartel een onderscheidingmag ontvangen. April dit jaar ontving de lector al de ‘NoyonsPenning’ van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)voor zijn grote verdiensten voor het kwaliteitsdenken binnen deNVKC.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK