Jules van de Vijver naar HKU

Nieuws | de redactie
31 mei 2011 | Een zeer lang verwachte benoeming in het HBO is dan toch rond: de nieuwe voorzitter van de toonaangevende kunsthogeschool HKU. En er blijkt een verrassende transfer van Avans naar Utrecht uit te komen.

Jules van de Vijver wordt namelijk de nieuwe HKU-voorman. Nuis hij nog de directeur van de academie AKV|St. Joost,onderdeel van Avans Hogeschool. Van de Vijver heeft een uitgebreiden gevarieerd netwerk opgebouwd in ondermeerhet kunstonderwijs, de kunst en cultuur, beeldende kunst envormgeving, ontwikkelingssamenwerking, ICT en media, de overheid ende creatieve industrie. 

Zo initieerde hij samenwerkingsprojecten tussen kunstonderwijs enbedrijven als PTT Telematica (het latere KPN Research) en was hijbetrokken bij de oprichting van het Graphic Design Museum in Breda.Van de Vijver stond ook aan de bakermat van organisaties als hetInternational Institute for Communication and Development in DenHaag en het Premsela Instituut in Amsterdam.

Momenteel is hij nauw betrokken bij de lokale en regionalebeleidsontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur en creatieveindustrie in Brabant. Hij werkte daarin aan het JeroenBosch 500 stadspromotieprogramma in Den Bosch en als lid vande raad van toezicht van het Graphic Design Museum, hetInternationaal filmfestival van Breda en de Klassieke Academie inGroningen.

Jules van de Vijver is afgestudeerd aan de Jan van EyckAcademie in Maastricht. Hij verbleef lange tijd in Zuid-Afrika waarhij ondermeer filosofie en antropologie studeerde en leiding gafaan een kleine kunstacademie en kunstnijverheidscentrum in Rorke’sDrift in Zululand-Natal.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK