Klimaatpanel herziet aanpak

Nieuws | de redactie
19 mei 2011 | De structuur van het management, de communicatiestrategie en de manier om met onzekerheden, fouten en “grijze literatuur” om te gaan worden bij het IPCC-klmaat panel grondig aangepakt. KNAW-president Robbert Dijkgraaf spreekt zijn steun daarvoor uit.

Tijdens zijn plenaire vergadering in Abu Dhabi zijn daartoeingrijpende besluiten genomen. Tevens heeft het IPCC eenbeleid voor belangenverstrengeling vastgesteld. Dezeverbeteringen zijn een direct uitvloeisel van de adviezendie de InterAcademy Council vorig jaar augustuspresenteerde.

De koepel van de wetenschapsacademies hield op verzoek vande Verenigde Naties en het IPCC de processen en werkwijze van hetIPCC tegen het licht. Daarbij was Dijkgraaf de trekker en brachthij rapport uit aan Ban Ki Moon. In een reactie met zijn IACcollega’s onderstreept de KNAW-president dat men met deaanbevelingen krachtig moet doorpakken: “We are pleasedthat so many of our report’s recommendations were adopted today by the IPCC in Abu Dhabi. We hopeour report will continue to inform management of the IPCC as itcarries out its Fifth Assessment Report on climate changescience.”

Robbert Dijkgraaf, co-chair, InterAcademyCouncil, and
President, Royal Netherlands Academy of Artsand Sciences
Amsterdam

Lu Yongxiang, co-chair, InterAcademy Council,and
Past President, Chinese Academy of Sciences
Beijing

Harold T. Shapiro, chair, IAC Committee toReview the IPCC, and
President Emeritus and Professor of Economics and PublicAffairs
Princeton University
United States


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK