Leren van Engels Spa en Health onderwijs

Nieuws | de redactie
31 mei 2011 | Ze bieden allebei hospitality onderwijs aan. Bovendien hebben ze met een eigen hotel, restaurant en zelfs een kapper voldoende ervaring in het bieden van ‘experiential learning’ aan hun studenten. Stenden hogeschool en de University of Derby Buxton bekijken daarom de mogelijkheden tot samenwerken.

Afgelopen maart was Peter Dewhurst, decaan op de University ofDerby Buxton , bij Stenden om te bekijken op welke manier deze het’experiential learning’ benaderen in de setting van een echtewerkomgeving en welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn tussenStenden en Derby op dit gebied. Wat waren de belangrijkstebevindingen?

Samenwerking met bedrijfsleven

“Zowel de University of Derby Buxton (UDB) als Stenden biedenhospitality onderwijs aan via ‘real world learning’. Met anderewoord we leveren beiden ‘experiential learning’ via echtewerkomgevingen. Stenden heeft bijvoorbeeld een restaurant, bar,conferentieruimtes, eenevenementenbureau en een  hotel. Wijhebben een restaurant, een evenementenruimte en een spa en hairbeauty salon. Beide onderwijsinstellingen werken nauw samen met hetbedrijfsleven. Stenden maakt echter gebruik van probleemgestuurdonderwijs (PGO) terwijl wij daar in Derby slechts weinig ervaringmee hebben.”

Volgens Dr. Dewhurst zou UDB kunnen profiteren van betere kennisvan de benadering van Stenden op het gebied van probleemgestuurdonderwijs. “Studenten van Stenden leren en ontwikkelen zich via eenproces dat begint met gegeven problemen in een bepaalde context dievervolgens benaderd dienen te worden met behulp van academischetheorieën en concepten. Door middel van dit proces levert Stendenafgestudeerden die klaar zijn voor de arbeidsmarkt en hooggewaardeerd worden door hun werkgevers.”

Er zijn dus wel gelijkenissen in het onderwijssysteem teherkennen tussen Derby en Stenden maar het PGO zoals Stenden dattoepast is volgens Dewhurst “het belangrijkste verschil dat ik hebwaargenomen gedurende mijn bezoek. Bovendien was ik onder de indrukvan de onderwijsbenadering van Stenden om eerstejaars studenten telaten begeleiden door studenten uit het tweede jaar, die op hunbeurt weer door mensen in hun laatste studiejaar worden begeleid.Dit alles uiteraard onder supervisie van de onderwijsstaf.

Een Memorandum of Understanding

Aangezien Stenden en Derby zich beiden richten op vergelijkbareonderwerpen in het onderwijs, valt het te verwachten dat eenverdere samenwerking zal worden vastgesteld. Aangezien Stenden eenduidelijk internationaal profiel heeft, kan dit tot interessantevervolgstappen leiden. “We hebben ons in de gesprekken gericht opde mogelijkheid tot uitwisseling van studenten en gezamenlijkontwikkelde programma’s, waarbij we onderling kunnen profiteren vanStenden’s expertise in PGO en UDB’s kennis op het gebied van EventManagement en International Spa Management. Een logische eerstestap zal dan ook zijn om een officiële Memorandum of Understandingte tekenen samen.”

De toekomstige samenwerking wordt ook door Stenden als een goedevervolgstap gezien. Sjoerd van der Galiën, hoofd van hethospitality management aan Stenden laat weten: “Onze insteek is datwij Event Management hebben en Spa en Health als minor op onzevestigingen in Bali en Thailand.  Derby  wordt gezien als’world leading’ in het geven van onderwijs in Spa en Health. Daar willen wij graag van leren en zij zien ons op het gebied vanprobleemgestuurd onderwijs als belangrijke partner om van te leren.Aangezien we beiden in het Hospitality domein actief zijn kunnen weveel aan elkaar hebben, zowel inhoudelijk als op het gebied vanstudent- en docentuitwisseling. Die samenwerking willen wij daaromook vastleggen in een Memorandum of Understanding.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK