Meer resultaten in GGZ

Nieuws | de redactie
24 mei 2011 | Op donderdag 9 juni 2011 spreekt dr. Jaap van der Stel zijn lectorale rede met als titel 'Resultaten scoren in een complexe wereld: een nieuw paradigma voor de psychiatrie’ uit. Van der Stel wil in Leiden een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsverbanden en werkwijzen die zo vroeg mogelijk psychische problemen detecteren en behandelen.

Psychische aandoeningen komen vaak voor en de daaraan verbondenziektelast in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht isaanzienlijk. Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg van deHogeschool Leiden zet zich in om hbo’ers in de GGZ beter toe terusten om resultaten te boeken. Er is behoefte aan integratie vanverpleegkundige, sociale opleidingen en nieuwe werkwijzen om liefstzo vroeg mogelijk te handelen bij het ontstaan van psychischeproblemen.

Samen met praktijkinstellingen wil het lectoraat de komendejaren een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren vanstrategieën voor vroegdetectie en vroeginterventie, de bevorderingvan herstel en zelfmanagement bij mensen met chronische psychischeproblemen, de integratie van de verslavingszorg in de algemenepsychiatrie én een betere aansluiting van de geestelijke met desomatische gezondheidszorg. Goed hulpverlenerschap staat daarbijcentraal.

Rede en symposium

De lectorale rede begint om 15.30 uur in het auditorium vanHogeschool Leiden met aansluitend een receptie. U kunt zich hier aanmelden voor de lectorale rede.

Voorafgaand aan de lectorale rede is van 08.30 – 15.30 uur eensymposium over nut en noodzaak van de filosofie voor depsychiatrische praktijk. Wilt u ook het symposium bijwonen, kijkdan hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK