Miljoen maal sneller

Nieuws | de redactie
9 mei 2011 | FOM en Max Planck werken aan de ontwikkeling van ultrasnelle nano-elektronica, gestuurd met licht. Deze zou tot een miljoen maal sneller kunnen werken dan de huidige elektronica.

Een internationaal team onderzoekers is er in geslaagd sterkversnelde elektronen, die worden uitgezonden door nanobolletjes vansiliciumdioxide, te sturen en bestuderen met extreem korte enkrachtige laserpulsen. De onderzoekers, waaronder wetenschappersvan het Max Planck Institute of Quantum Optics en het FOM-instituutAMOLF, hebben de experimenten en onderliggende theoretischemodellen gepubliceerd in Nature Physics.

Het werk kan leiden tot de ontwikkeling van ultrasnellenano-elektronica, gestuurd met licht. Deze systemen zouden tot eenmiljoen maal sneller kunnen werken dan de huidige elektronica. Bijde interactie tussen krachtig laserlicht en elektronen innanodeeltjes kunnen de elektronen losraken en sterk wordenversneld. De nanobolletjes bestaan ieder uit miljoenenafzonderlijke atomen.

De onderzoekers beschrijven hoe sterke elektrische veldenopgebouwd worden in de buurt van de nanodeeltjes en daaruitelektronen losmaken. De elektrische velden versnellen delosgemaakte elektronen. Hierbij worden bestaande grenzen van deversnelling van afzonderlijke atomen ver overschreden. De bewegingvan de elektronen kan nauwkeurig worden beheerst met hetelektrische veld van het laserlicht.

De nieuwe inzichten verkregen met dit lichtgestuurde proceskunnen worden toegepast bij het opwekken van extreme ultraviolette(EUV) straling met een hoge energie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK