NEWS zoekt bestuursleden

Nieuws | de redactie
6 mei 2011 | Strijden voor het behoud van de Huygens-beurs? Een netwerk leiden van studenten over de hele wereld? Een brug slaan van Nederlands talent in het buitenland naar overheid, bedrijfsleven en onderwijs? De Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) zijn op zoek naar een nieuw bestuur.

NEWS was recent nog in het nieuws door hun lobby voor het behoudvan de Huygens-beurs, de beurs die wordt uitgereiktaan excellente studenten met ambities in het buitenland. Bovendienorganiseren ze tweemaal per jaar een speciale NEWS-dag in Nederland voor over de hele wereldom elkaar te ontmoeten en in discussie te gaan over studeren in hetbuitenland en verzorgt zij ieder jaar een virtuele opening van het academisch jaar voorNederlandse studenten in den vreemde.

NEWSlogo

Elk jaar kiest NEWS een nieuw bestuur en ook voor volgend jaarzijn de wereldwijde studenten weer op zoek naar kandidaten voor devolgende functies:

Penningmeester & coördinator NEWS-clubs -verantwoordelijk voor de ?nanciën en het coördineren van hetcontact met het netwerk van NEWS-clubs over de hele wereld.

Bestuurslid studentenvoorlichting -verantwoordelijk voor voorlichting van Nederlandse studenten metbuitenlandambities en Nederlandse studenten in het buitenland.

Bestuurslid belangenbehartiging -verantwoordelijk voor het behartigen van belangen van Nederlandsewereldwijde studenten bij de Nederlandse overheid (en daaraanverwante organisaties).

Bestuurslid partners – verantwoordelijk voor desamenwerking met potentiële toekomstige werkgevers van Nederlandsestudenten na terugkeer van hun studie in het buitenland en hetaantrekken van sponsorgelden.

Bestuurslid PR & studentenwerving -verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en positionering van NEWSin de media, alsmede uitbreiding van het NEWS-netwerk.

Bestuurslid webstrategie & socialmedia – verantwoordelijk voor het inzetten vanonder andere de NEWS website en social media op verschillendeterreinen.

U leest de volledige functieomschrijvingen voor het NEWS-bestuurhier. Aanmelden kan nog 3 dagen via bestuur@newstudent.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK