Niet hollen maar leren

Nieuws | de redactie
9 mei 2011 | Docent-onderzoekers vormen een belangrijke spil in de professionalisering en curriculumvernieuwing van het HBO. Wat kan de hogeschool van deze professionals leren? Welke succesverhalen zijn er? In de tweede inspiratiebundel van de Hogeschool Rotterdam leest u gesprekken met docent-onderzoekers.

In de inspiratiebundel gaan docenten van de Hogeschool Rotterdamin gesprek met verschillende op de hogeschool werkzamedocent-onderzoekers. Welke methoden gebruiken zij? Waar lopen zetegenaan? Welke good practices zijn er? En hoe kunnen docenten enstudenten leren van het onderzoek dat er plaatsvindt op dehogeschool? Eén van de docent-onderzoekers is Ada ter Maten diewerd geïnterviewd door Willemijn Lofvers, architect en docent aande Rotterdamse Academie van Bouwkunst (masteropleiding).

Ada ter Maten is één van de op Hogeschool Rotterdam werkzamedocent-onderzoekers. Als docent Verpleegkunde is zijn sinds 1997werkzaam aan het Instituut voor Gezondheidszorg . Op dit moment iszij hogeschooldocent bij de masteropleiding Advanced NursingPractice. Daarnaast doet zij een promotieonderzoek naar hoenieuwe zorgprofessionals aankijken tegen verantwoordelijkheid endeze leren vormgeven.

Hoger niveau van verpleegkunde

Advanced Nursing Practice is een verdiepende opleidingbovenop de regulier verpleegkunde vertelt Ter Maten. “De opleidingis uit Amerika overgewaaid. Advanced staat voor een hoger niveauvan verpleegkunde. Verpleegkundigen die de opleiding Verpleegkundehebben gevolgd kunnen hun taken uitbreiden naar het medisch domein.Ze werken op allerlei plekken in de gezondheidszorg.”

“Bijvoorbeeld bij de huisarts waar de nurse practitionerzelfstandig een kleine kwalen spreekuur draait. Deze is dan ookgeschoold om lichamelijk onderzoek te doen, bloedonderzoek ofröntgen foto’s aan te vragen. Binnen het eigen deskundigheidsgebiedmogen nurse practitioners een aantal behandelingen doen. Het gaatdus om een verdieping van het verpleegkundige beroep en eenverbreding naar het medisch domein.”

Leren van elkaar

Naast haar werkzaamheden voor deze masteropleiding is Ada terMaten bezig met het promotieonderzoek naar de werkzaamheden vannieuwe zorgprofessionals. Daarin ziet ze duidelijk de ruimte die eris voor de verbeteringen die het onderzoek kan bieden aan hetonderwijs. “Wij hollen ons altijd maar gek in dat onderwijs. Hetzou mooi zijn om op een bepaalde manier hogeschoolbreed bepaaldekoppelingen te maken, waardoor je van elkaar kunt leren. Ik denkdat het vaak te geïsoleerd is wat we doen als docenten.”

De praktische kant van het onderzoek is volgens Ter Maten vangroot belang voor de beroepspraktijk van zowel docenten alsstudenten. “Ik zoek altijd dingen op. Dat zouden alle docentenmoeten doen denk ik. Bijvoorbeeld als een student iets opschrijftover een operatie en ik me afvraag waar het over gaat, dan googleik dat. Dan voed je jezelf ook. Ik google me suf over van alles ennog wat door die casestudies. Het is dus ook een geweldige methodevoor docenten om veel te leren over de beroepspraktijk.”

Onderwijs en onderzoek moeten elkaar aanvullen vindt Ter Matenom zo de aanwezige kennis ook te implementeren in het onderwijs.Kennisdeling is daarom een belangrijk aspect dat ook brederuitgedragen zou mogen worden. “Het is belangrijk om te zorgen datde grote lijn wordt overgedragen aan het onderwijs, waardoordocenten zich betrokken voelen bij datgene wat bij het lectoraatgebeurt. Ook is het belangrijk te weten wie je studenten zijn. Ikweet heel goed wie mijn studenten zijn, wat deze nieuwe functie vanverpleegkundigen inhoudt, wat ze nodig hebben, wat een masterstudent is.”

Het volledige interview dat HRO-docent Willemijn Lofvershield met Ada ter Maten leest u hier. Het maakt deel uit van deinspiratiebundel ‘Gesprekken met docent-onderzoekers overprofessionalisering en curriculumvernieuwing’ en is via deze link te bestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK