Nijmegen in aanval op zesjescultuur

Nieuws | de redactie
6 mei 2011 | Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft een middel gevonden tegen de zesjescultuur. Bij tentamens kunnen voortaan geen vijfeneenhalfjes of andere kommacijfers verleend worden. Ook mag een student geen voldoende ‘herkansen’ om haar gemiddelde op te krikken. De Studentenraad vindt dit “niet netjes”.

Doel is onder meer een grotere eenheid in de kwalitatievenormering binnen de Nijmeegse universiteit. Het desbetreffendewijzigingsvoorstel voor de verschillende Onderwijs- enExamenregelingen (OER) ligt daartoe nu voor bij de examencommissiesvan de opleidingen. USR-voorzitter Judith Rotink kan dat doelonderschrijven, maar vindt dat het CvB eigenlijk zijn boekje tebuiten gaat, zo zegt zij in Ans-online.

“Voor ons is uniformiteit het belangrijkste. Of het nu linksomof rechtsom is, er moet gestreefd worden naar één richtlijn vooralle opleidingen als het om normering gaat. Helaas zit hier eenmoeilijkheid. Hoewel centraliseren goed is, zijn wij van mening dathet niet aan het CvB is om hierover te beslissen. Die bevoegdheidligt bij de examencommissies.”

De bevoegdheid voor het wijzigen van OER’s hoort volgens destudenten nadrukkelijk tot de taak van de examencommissies. “Zijmoeten de vrijheid hebben om onder andere het herkansen vanvoldoendes toe te staan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK