Open onderzoeksdata in de praktijk

Nieuws | de redactie
12 mei 2011 | Wat gebeurt er allemaal in Nederland met open onderzoeksdata? Toegang tot achterliggende datasets maakt hergebruik en vervolgonderzoek makkelijker, maar wordt dat al genoeg gedaan? SURF organiseert op 18 mei de Open OnderzoeksData Dag om te laten zien wat verschillende partijen ondernemen op dit gebied.

Het internet maakt het veel eenvoudiger om onderzoeksdatatoegankelijk te maken en te delen. Toegang tot de achterliggendedatasets maakt onderzoek niet alleen transparanter enverifieerbaar. Het maakt het ook mogelijk onderzoeksdata in anderonderzoek toe te passen.

Dergelijk hergebruik maakt het doen van vervolgonderzoek nietalleen efficiënter, maar opent ook nieuwe wegen naar onderzoekwaarbij de informatie uit diverse datasets wordt gekoppeld engeanalyseerd. Met hulp van de SURFfoundation zijn verschillendehoger onderwijsinstellingen al bezig met het op deze manier verrijkenvan hun publicaties.

Op woensdag 18 mei organiseert SURFfoundation de OpenOnderzoeksData Dag in Amsterdam om te laten zien wat verschillendepartijen reeds ondernemen op het terrein van open onderzoeksdata.Daarnaast wil SURF beleidsmakers het belang van open onderzoeksdatalaten ervaren, zodat zij het delen en hergebruik van onderzoeksdataverder ondersteunen en stimuleren. De belangrijkste spelers komenop deze middag bij elkaar om de laatste ontwikkelingen met elkaarte bespreken.

Het programma op de middag is als volgt:

12:00     Ontvangst met broodjes

13:00     Welkomstwoord – Wim Liebrand,directeur SURF

13:10     Keynote – Jan Luiten van Zanden,hoogleraar geschiedenis van de wereldeconomie, UniversiteitUtrecht. Welke rol speelt het delen van data voor historischeconomisch onderzoek, inzicht vanuit de wetenschappelijkepraktijk

13:40     Aanbevelingen uit rapporten enprojecten – Wilma Mossink, projectmanager SURF

14:10     Perspectief van KNAW – TheoMulder, directeur Onderzoek, KNAW

14:40     Perspectief van NWO – Ron Dekker,directeur Instituten, NWO

15:00     Theepauze

15:30     Perspectief van DANS – PeterDoorn, directeur DANS

16:00     Discussie met panelleden en dezaal onder leiding van Leon Verdonschot, journalist enpresentator.

De panelleden zijn: Karel Moons, (Universiteit Utrecht), Barendvan der Meulen (Rathenau Instituut), IJsbrand Jan Aalbersberg(Elsevier), Maria Heijne (Voorzitter UKB) en Ron Dekker (NWO).

16:45     Afsluiting – Marc Dupuis,programmamanager ICT en Onderzoek SURF

17:00     Borrel

Geïnteresseerd? Inschrijven kan via een mail naar Davids@surf.nl. Detwitter hashtag voor de OpenOnderzoeksData Dag is #02D2

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK