Osama bin Laden was al marginaal

Nieuws | de redactie
2 mei 2011 | Al snel na 11 september was de rol van Osama bin Laden fors op zijn retour. “De slachtoffers zijn steeds hoofdzakelijk moslims, wat vaak over het hoofd wordt gezien in de westerse berichtgeving.” Teun van de Voorde (UGent) analyseerde recent opkomst en verval van het jihaditerrorisme en haar werk is nu relevanter dan ooit.

In haar proefschrift van bijna een jaar geledenschrijft Van de Voorde onder meer: “Met de OperationEnduring Freedom verliest Al Qaeda zijn unieke, organisatorischebasis wanneer een coalitiemacht onder leiding van de VerenigdeStaten in oktober 2001 Afghanistan binnenvalt. Al Qaeda kan nogenige tijd kapitaliseren op de politiek van coöptatie die het sindseind jaren ’90 hanteerde en op de inspirerende invloed die van deaanslagen van 11 september uitging. Vooral na de Irakinvasie (maart2003) en bezetting (mei 2003) boeten Al Qaeda-standaard en-doctrine aan belang in.”

De aanslagen in Madrid en Londen lieten bovendien net als demoord op Theo van Gogh zien, dat een lokaal ‘home grown’ terrorismeging domineren. Dat had aanwijzingen of tactieken vanuit Bin Ladenskerngroep niet nodig. “Al Qaeda is zijn leiderschap over demondiale jihadibeweging aan het verliezen. Tactisch en strategischgesproken is van effectieve sturing zo goed als geen sprake meer.Doctrinair gezien zet de versnippering en ideologische disputenbinnen de jihadibeweging zich door. Maatschappelijk gezien kalft degeloofwaardigheid en legitimiteit van het jihaditerrorisme af metelke aanslag. De slachtoffers zijn immers steeds weer hoofdzakelijkmoslims, wat vaak over het hoofd wordt gezien in de westerseberichtgeving.”

Zij stelde vast dat de kennis na vier decennia van onderzoekondermaats is en dat misverstanden, een gebrek aan cumulatievekennisopbouw en vertekeningen het kennisveld kenmerken. Bovendienis er sprake van een ernstige scheeftrekking: het beschrijvendonderzoek domineert het meer fundamentele en noodzakelijkeonderzoek naar conceptuele, methodologische en theoretischekwesties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK