Rector en professor Wagenaar overleden

Nieuws | de redactie
4 mei 2011 | Prof. dr. Willem Albert Wagenaar, de oud-rector magnificus van de Universiteit Leiden is afgelopen week op 69 jarige leeftijd overleden. Als hoogleraar psychologische functieleer werd hij vooral bekend door zijn optredens als getuige-deskundige in onder andere de zaak-Demjanjuk en de zaak-Holloway. Rond die laatste zaak gaf hij een opmerkelijk interview aan ScienceGuide.

Over de bekentenis die Joran van der Sloot destijds deed in deundercover-auto aan Patrick van der Eem zei Wagenaar tegen ScienceGuide: “Deverklaring van die jongen is hem ontlokt, zonder dat er sprake wasvan zo’n cautie. Dus geldt die niet. Ook de omstandighedenwaaronder hij gehoord is, zijn een onderwerp waar een rechterduidelijkheid over moet hebben.”

Wagenaar was van mening dat aspecten als het onder invloed zijnvan drugs absoluut een rol dienen te spelen in de afweging van eenrechter. “U zou toch ook niet willen, dat in een zaak tegen u alleswat u zo maar zegt zonder meer gebruikt kan worden om u teveroordelen?”

Prof. dr. Albert Willem Wagenaar studeerde experimentelepsychologie aan de UU. Later vertrok hij naar de UniversiteitLeiden om te promoveren. In Leiden werd hij in 1982 benoemd tothoogleraar toegepaste functieleer aan de faculteit der SocialeWetenschappen om er in 1997 rector magnificus te worden.

Wagenaar behoorde tot de initiatiefnemers van de faculteit Kunsten Wetenschappen waarin de Leidse universiteit een intensievesamenwerking ontwikkelde met het Koninklijk Conservatorium en deKoninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Na zijnLeidse periode werd hij decaan van het University College inUtrecht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK