Tilburgse docent bekroond

Nieuws | de redactie
23 mei 2011 | Econoom Bob van den Brand van UvT wordt in Madison, Wisconsin binnenkort gelauwerd met de Rich Media Impact Award voor zijn effectief en gevarieerd gebruik van audiovisuele middelen in het onderwijs.
Van den Brand zet op aansprekende wijze weblectures enweblogs in voor het behandelen van ingewikkelde lesstof en hetgeven van feedback op tentamens. Studenten kunnen online extrauitleg krijgen over ingewikkelde kwesties en vragen stellen aan dedocent. Studenten van het eerstejaarsvak Accounting bijvoorbeeld,hoeven niet op de officiële tentamenuitslag te wachten maar kunnendirect na het tentamen inloggen in een live streaming.

Van den Brand neemt daarbij voor de camera het tentamen door engeeft hij feedback aan de studenten. Zestig tot tachtig procent vande studenten bekijkt de live streaming direct na het tentamen. “Destudent weet direct hoe hij zijn tentamen heeft gemaakt en dedocent krijgt veel minder e-mails van studenten,” vertelt hij.

Dit is een nieuwe stap in het project van video-opnames vancolleges en kleine webtoetsen in de economische opleidingen.Dankzij diverse webtoepassingen slaagde vorig jaar zeventig procentvan de studenten voor het ‘struikelvak’ Accounting. Voorheenlag dit percentage eerder op vijftig procent. Gelet opdeze resultaten zullen zulke videocolleges in meereconomische opleidingen worden toegepast.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK