Veerman, het totaalplaatje

Nieuws | de redactie
5 mei 2011 | Wat betekent de uitvoering van ‘Veerman’ nu echt voor het Nederlandse hoger onderwijs? KIVI NIRIA kijkt op 30 mei samen met sprekers als Anne Wil Lucas (VVD), Ron Bormans (HAN) en Hans Dijkman (Philips) naar het ‘totaalplaatje’. Waar liggen de uitdagingen en welke keuzes moeten er worden gemaakt?

De maatregelen die het kabinet inmiddels heeft genomen in hetkader van het rapport Veerman hebben de afgelopen tijd al veeldiscussie opgeleverd. Met name de langstudeermaatregel heeft hierineen prominente rol gehad. KIVI NIRIA wil dieper ingaan op de kansenen uitdagingen voor de uitvoering van het Veerman-rapport en gaatop 30 mei in Den Haag het debat aan met verschillende betrokkenenuit het veld.

Aanwezig zullen zijn: De HO-woordvoerders van PvdA en VVD TanjaJadnanansing en Anne Wil Lucas, Karel Luyben, de rector magnificus van de TU Delft,Ron Bormans, collegevoorzitter van HogeschoolArnhem Nijmegen en vanuit het bedrijfsleven Hans Dijkman dedirecteur HR van Philips Benelux.

Onder leiding van Beatrice Boots van het Platform Bètatechniekzullen de deelnemers de degens kruisen over onder andere destellingen:

-Selectie aan de poort is een belangrijk instrument en eenvoudigte realiseren

-Differentiatie is moeilijk te realiseren vanwege marktwerkingen regionale functie

-Het huidige financieringsstelsel staat Veerman in de weg

-Het opleidingsniveau van de docenten is de belangrijksteuitdaging

-De (huidige) interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven isuitstekend

Het debat zal op 30 mei aanstaande plaatsvinden in het KIVINIRIA gebouw in Den Haag. Het volledige programma vindt u hier. Aanmelden kan via een mail naar boukebosgraaf@kiviniria.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK