Werk helpt

Nieuws | de redactie
16 mei 2011 | Jonge criminelen recidiveren minder dankzij werk. Maakt niet uit welk soort, als het maar werk is. Het effect van regulier werk is sterker dan uitzendwerk, blijkt uit VU-onderzoek. Ora et labora!

Het hebben van werk, ongeacht het soort werk, leidt bij justitieelbehandelde jongens in de leeftijd van 12 tot 32 jaar tot een afnamein delinquentie. Dit komt overeen met het idee dat de kwaliteit vanwerk en doorgroeikansen van belang zijn in het effect opcriminaliteit.

Hoewel de meeste mannen wel een baan vinden is slechts een kleindeel in staat om het werk ook vast te houden. Dit komt enerzijdsdoor belemmeringen die zijn veroorzaakt door veroordelingen endetentie. Aan de andere kant lijkt deze bevinding er op te wijzendat interventies voor deze mannen niet alleen zouden moeteninzetten op het vinden van werk, maar ook op het behouden van werk.Dit blijkt uit het onderzoek van Victor van der Geest waarop hij 18mei promoveert aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid bij deVU.

Een deel van de verklaring voor de verschillendeontwikkelingspaden van de delinquenten vond Van der Geest inpersoons- en achtergrondkenmerken. Het blijft echter lastig om opbasis van in een vroeg stadium gemeten kenmerken te voorspellen hoejongeren zich later ontwikkelen. Veranderingen op verschillendelevensdomeinen, zoals het vinden van werk, spelen een belangrijkerol.

Van der Geest onderzocht een groep van 270 jongens enmannen tussen 12 en 32, die begin jaren negentig werdenbehandeld in een justitiële jeugdinrichting. Hoewel een groot deelvan hen opnieuw in contact komt met justitie is er zelfs bijhoogfrequente daders een duidelijke afname in delinquentie rond30-jarige leeftijd. Van der Geest onderzocht de ontwikkelingspadenvan delinquent gedrag om een beter beeld te krijgen van het verloopvan delinquentie: wie stoppen er uiteindelijk, wie gaan juist dooren welke factoren spelen daarbij een rol? 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK