1 op 1100

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | Hoeveel kilometer kun je afleggen op 1 liter brandstof? Dat is de uitdaging bij de Shell Eco-marathon die afgelopen maand in Duitsland gehouden werd. De waterstofauto die HvA-studenten ontwikkelden reed 1100 kilometer. Hun rector Jet Bussemaker prijst hun inzet. “Ze moesten echt het gebouw uitgeduwd worden om 12 uur 's nachts, want ze waren niet te stuiten.”

Onder leiding van Sigurd van Starkenburg is een team van 14HvA-studenten sinds het begin van dit schooljaar bezig met deontwikkeling van een futuristisch voertuig dat de toepasselijkenaam H2A draagt. Doel van de creaties is om zo zuinig mogelijk eenzo groot mogelijke afstand af te leggen.

Tien keer zo ver

Het record is sinds vorig jaar in handen van de universiteit vanNantes die een afstand van 4896 kilometer wisten af te leggen op 1liter waterstof. De HvA deed in 1983 al eens eerder mee en hetHBO-team reed toen, op benzine weliswaar, 1 op 138 kilometer. Ditjaar komt het team van de Amsterdamse hogeschool met dewaterstofauto dus tien keer zo ver.

Aan de Eco-marathon doen teams uit heel Europa mee. Het is eeninitiatief van Shell om zuinige brandstof te promoten enontwikkeling op dat gebied te stimuleren. Naast waterstof is hetook toegestaan, auto’s mee te laten doen die rijden op benzine,diesel, Gas-to-Liquid (GTL), biobrandstof of zonne-energie. In 2008reed de TU Delft met een waterstofauto al eens 2282 kilometer.

Meer en beter in 2012

Op basis van 8 ronden over het circuit van de Eurospeedwayin de Duitse Lausitz wordt het gemiddelde brandstofverbruikvan de deelnemende auto’s gemeten. Voor de HvA was dit net eenrondje te ver. Door een te kleine tank werd het vereiste aantalrondjes niet gehaald en dus kon de H2A-auto niet opgenomen wordenin de score.

“Ze haalden inderdaad 1 op 1100 kilometer, maar haddenuiteindelijk net te weinig brandstof en zijn daaromgediskwalificeerd,” vertelt Jet Bussemaker tegenScienceGuide. Zij noemt dat daarom wel een mooi voorbeeldvan praktijkonderzoek dat direct aanspoort tot meer en beter. In2012 moet de HvA gewoon de winnaar zijn van de Eco-marathon,verzekert zij.

TeamHVA_shellecomarathon


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK