20 maal meer geld dankzij excellent werk

Nieuws | de redactie
28 juni 2011 | Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de UU kan uitgroeien tot een nationaal en internationaal topinstituut. Dat is de conclusie van een externe beoordelingscommissie van internationale professoren die het instituut prijst om de bijdrage aan de “intellectuele en culturele cohesie binnen de universiteit als geheel.”

Het Descartes Centre speelt volgens de commissie landelijkeen belangrijke rol in de uitwisseling en samenwerking tussenwetenschapshistorici en -filosofen van allerlei slag. Bovendien iser waardering voor de succesvolle inspanningen van het Centre ommet een relatief klein startbedrag een 20 maal zo veel middelenvoor onderzoek te genereren via externe financiers.

Inzet en kwaliteit

Uit het rapport blijkt dat zowel onderzoek als onderwijs vanhoog niveau zijn. De studenten die verbonden zijn aan het DescartesCentre worden geprezen om hun inzet en inhoudelijke kwaliteit. “Theboard was impressed with the very high quality of the students andtheir research. It became clear that most of them had beenattracted to Utrecht University by the Masters Program. TheAdvisory Board therefore suggests to make this program more visiblealso at other universities, for instance by offering informationsessions at other universities. “

De beoordelingscommissie die onder meer bestond uit professorenvan het Max Planck Instituut, de Sorbonne Universiteit in Parijs ende Humboldt Universiteit in Berlijn adviseert het Centre definanciering van het instituut verder te stabiliseren en de basisin de verschillende faculteiten te verstevigen. Ook raadt decommissie aan om het onderzoekprofiel duidelijk uit te dragen en deonderwijsactiviteiten verder uit te breiden. Zo kunnen studenten alaan het begin van hun studie kennismaken met verschillendevakgebieden vanuit een historisch en filosofisch perspectief.”Overall, the greatest future challenge will be to maintain anddevelop the potential for cooperation across a wide spectrum ofthemes.”

“Uw historie is zo boeiend!”

Een mooi voorbeeld over onderzoek naar René Descartes zelf vindtu hier.

Het vraaggesprek van ScienceGuide met de grote Verlichting- enSpinoza-kenner Jonathan Israel tijdens zijn bezoek aan hetDescartes Centre leest u hier.

Het volledige rapport over het Descartes Centre van de UU leestu hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK