25 jaar perspectief

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | Hogeschool Leiden bestaat 25 jaar. Tijdens de lustrumviering blikken CvB-voorzitter Paul van Maanen en oud-voorzitter Ton Ouwerkerk terug op groei, kennisdeling, verdieping en betrokkenheid. Daarover wordt het boek ‘25 jaar perspectief’ gepresenteerd waarin diverse betrokkenen filosoferen over de toekomst van de hogeschool en het HBO.


Op donderdag 23 juni opent burgemeester Lenferink van Leiden delustrumparade van Hogeschool Leiden. Aan de burgemeester wordt doorPaul van Maanen ook het eerste exemplaar van het jubileumboekuitgereikt.

In een interview in dit boek zegt Lenferink dat HogeschoolLeiden ook de komende 25 jaar nog wel zal groeien, maar dat hetuitgangspunt nooit groei om de groei moet zijn. “Het gaat er om eenhele goede te worden. Voor zover dat nu niet al het geval is, zalde hogeschool in 2036 een onmisbare schakel in de Leidsekennisketen zijn. Daar twijfel ik geen seconde aan.”

Van 800 naar 8000 studenten

In het jubileumboek klinkt het verhaal van de ontwikkeling vanHogeschool Leiden naar een volwassen hogeronderwijsinstelling met een centrale plek alskenniscentrum op het Bio Science Park Leiden. HogeschoolLeiden ontstaat in 1986 als verschillende opleidingen op het gebiedvan Hoger Gezondheidszorg Onderwijs, Hoger Sociaal AgogischOnderwijs, Hoger Laboratorium Onderwijs en diverse Pabo’s eensamenwerkingsverband aangaan.

Een periode van gestage en soms onstuimige groei dient zich aan.Binnen 25 jaar tijd groeit Hogeschool Leiden uit vaneen HBO-instelling van 800 studenten en drie opleidingentot een hogeschool met ruim 8.000 studenten en 21bacheloropleidingen, drie masteropleidingen en drie associatedegree opleidingen.

Vanuit die dynamiek en aan de hand van ‘Veerman’-zwaartepuntenvoor de toekomst kijkt het boek kritisch en zelfbewustvooruit. Zo worden de thema’s educatie, zorg en de hogeschool alsinnovatieve omgeving uitgediept in interviews, essays enrondetafelgesprekken. Studenten, docenten en lectoren komenaan het woord, evenals HO-kenners en bondgenoten van de hogeschoolals oud-minister – én voormalig Hogeschool Leiden bestuurder- Jaap de Hoop Scheffer, GGZ Nederland-voorzitter MarleenBarth, Bèta-Techniek topman Jeroen van der Veer en RvT-voorzitterSimon van Driel. De inhoud van de het boek is verzorgd doorScienceGuide samen met de hogeschool.

Persoonlijk contact maakt verschil

In een van de rondetafelgesprekken in ’25 jaar perspectief’ gaatVan Maanen in debat met Leidse hoger onderwijs collega’s als AgnitaMur (CvB Hogeschool Leiden), Jan-Anthonie Bruin (LUMC en RvTHogeschool Leiden), Jeroen Knigge (voorzitter ROC Leiden), Paul vander Heijden (voorzitter en rector Universiteit Leiden) en devroegere collegevoorzitter Ton Ouwerkerk over hogeronderwijs en onderzoek. Zij kijken daarbij ookvoorbij Leiden naar het Nederlandse en EuropeseHO-bestel. Net als de burgemeester voorspelt Van Maanen de komendejaren een verdere, gestage groei van de hogeschool, maar wil hij deinstelling relatief klein houden.

“De hogeschool blijft in ieder geval klein genoeg om de voor onszo karakteristieke persoonlijke betrokkenheid bij onze studentenook de komende kwart eeuw vast te kunnen blijven houden. Inkennisdeling en vorming van talent, maakt juist het persoonlijkecontact tussen student, docent en het werkveld hèt verschil.” VanMaanen biedt in het nawoord van het boek een prikkelende blik op dehogeschool en het HO-landschap van 2036: “Sinds de beëindiging vande rijksbijdrage per student in 2028 is het eindelijk mogelijk omeen eigen “ondernemende” strategie uit te voeren. Geen commissiedoelmatigheid; geen inspectie maar een gedegen “peer-audit” om dekwaliteit te borgen.”

Meer informatie over de lustrumviering en het boek ’25 jaarperspectief’ vindt u op de speciale lustrum site http://www.lustrum.hsleiden.nl/


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK