4000 jaar bedelende studenten

Nieuws | de redactie
9 juni 2011 | Het woordenboek Assyrisch is klaar, ruim 2000 jaar nadat die rijke oosterse taal voor het laatst gebruikt is. De 28000 woorden vormden de oudste wetten, epische poëzie, liefdesbrieven en het oudst bewaarde, maar volstrekt eigentijdse zeurkattebelletje van een student bij pa en ma om extra geld.4400 jaar geleden dreinde een nu naamloze campusbewoner uit hetAssyrische wereldrijk in Mesopotamië om nieuwe kleertjes. Maar ookhet epos van Gilgamesh, de oerbron van alle superheldenfilms uitHollywood en Bollywood is zonder het nieuwe woordenboek niet telezen. De University of Chicago heeft er 90 jaar aan gewerkt en 21delen ermee gevuld.

Spijkerschrift ontleed

Nu kunnen docenten, studenten en liefhebbers de meer dan 1miljoen documenten lezen en ontsluiten die uit Assur en Ninevé enhun machtsbereik in heel het Midden-Oosten bewaard zijn gebleven.Hun taal bleek in de loop van het onderzoek overigens een variantvan het Akkadisch, dat vanaf 2500 voor Christus tussen Eufraat enTigris geschreven en gesproken werd. De tabletten metspijkerschrift uit die streek – gebakken en beschreven doorinkepingen van woorden en getallen – kunnen dus ook nu nog endetail gelezen worden.

De rijkdom van het Assyrische idioom blijkt wel uit de 2 miljoenkaartjes met betekenissen van woorden die in Chicago in 90 jaarzijn geproduceerd. Zo vormen zij ook een encyclopedie van duizendenjaren cultuur, politiek, geloof en dagelijks leven in de oudsteurbane regio van de wereld.

De zeurende student

En dat zeurbriefje van die student dan? Nou dat klonk dus zo:”Jaar op jaar wordt de outfit van de boys hier hipper. Maar jullielaten mijn kleren maar verslijten. De zoon van Adad-Iddinam is altwee keer helemaal in het nieuw gehesen, terwijl jullie zeuren overéén nieuw hemd voor mij. En zijn vader werkt onder pa op zijnkantoor! Hoewel jullie twee mij samen verwekten en zijn moeder hemalleen maar adopteerde, is zijn mammie stapel op hem. Terwijljullie helemaal niet lief zijn voor mij!” 4400 jaar geleden…


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK