Aanmoediging uit bedrijven voor Inholland

Nieuws | de redactie
7 juni 2011 | Bedrijven zijn beslist niet afkerig van studenten van Inholland en "de haven van Rotterdam heeft steeds meer hbo'ers nodig." Die boodschap komt vanuit de top van het bedrijfsleven in de Rijnmond.

 

 

President-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Hans Smitsonderstreept dat steeds meer werkzaamheden in de haven wordengemoderniseerd en gedigitaliseerd. Wat vroeger een centrum vansjouwen en slepen was, is nu zelf een kenniscentrum met wereldwijdeverbindingen en veel praktijkgerichte kennisontwikkeling. Smitspleitte in dat verband nog eens voor goede samenwerking tussen mbo,hbo en de universiteiten om Rotterdam ook als ‘Haven Kennisstad’internationaal op de kaart te zetten.

De havenstad voorbij de haven

“Het werk draait steeds meer om strategie, innovatie eninternationale contacten,” zegt hij. Van de 1500 vacatures die hethavenbedrijf jaarlijks kent, zijn er zo’n 600 voor hogeropgeleiden, meldde Smits en daar kunnen hbo’ers “een prima rol invervullen.” Dit sluit aan bij de analyse van de OESO over de verdereontwikkeling van de Rotterdamse regio. Die raadt aan verder enminder traditioneel te kijken naar wat een stad als Rotterdam alsworld leading port in deze tijd bieden kan en vragen moetaan kennis en kenniswerkers.

De uitdaging is het overigens ook juist in deze situatietegelijk ‘voorbij de haven’ te kijken, maant de OESO. Geografischgezien ligt de nieuwe Rotterdamse haven inmiddels 40 kilometerbuiten de stad zelf en kennisinstellingen en het midden- enkleinbedrijf nemen nu het urbane centrum over. “The connectionbetween Rotterdam and its port has become increasinglytenuous.”

Kansen voor studenten en bedrijven beide

Smits was verheugd over het initiatief van Inholland om eenafstudeerrichting seaportmanagement te ontwikkelen. ProjectleiderJan Pieters lichtte op een bijeenkomst met het bedrijfsleven dezenieuwe richting toe, als ook de grote mogelijkheden voor hetbedrijfsleven om studenten stageplaatsen en afstudeerplaatsen tebieden en zo meer gekwalificeerd personeel te krijgen.

In de discussie daarover kwam aan de orde, dat -bijvoorbeeld-ING al tien jaar studenten van Inholland afneemt en daar zeertevreden over is. Dat mondde uit in een oproep aan de betrokkenondernemers om door de negatieve publiciteit heen te kijken enstudenten en afgestudeerden van de hogeschool Inholland op huneigen, individuele kwaliteiten te beoordelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK