Allochtone leerling haalt in

Nieuws | de redactie
16 juni 2011 | Allochtone leerlingen die de basisschool beginnen met een achterstand, lopen deze gedurende de schooljaren voor een flink deel in. Heel anders is het beeld bij de autochtone. Daar raken achterstandsleerlingen in de taalbeheersing juist verder achterop naar mate ze langer op de basisschool zitten.

Allochtone achterstandsleerlingen vijzelen in de loop van hetbasisonderwijs zowel hun taal- als hun rekenvaardigheden flink op.Hun achterstanden nemen met ongeveer 40% af. Ze halen hunachterstanden daarmee nog niet volledig in. Beleidom zulke achterstanden tegen te gaan blijft wat datbetreft nodig, concluderen de onderzoekers. Niet alleen in hetbasisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Autochtone zorgenkinderen

Autochtone achterstandsleerlingen – vaak met laag opgeleideouders – hebben ondanks extra aandacht voor hun leerprestaties ookin groep 8 nog een aanzienlijke achterstand. Op het gebied vanrekenen vermindert hun achterstand slechts met 10 procent. Hunachterstand in taalvaardigheid blijf gelijk of verslechtert zelfsiets. Het is nog niet duidelijk hoe dit komt.

Dit blijkt uit een studie van het Kohnstamm Instituut en het ITS,uitgevoerd in opdracht van het Beleidsgericht Onderzoek PrimairOnderwijs van NWO. Het onderzoek is gebaseerd op eenanalyse van de meest recente gegevens uit het Cohort OnderzoekOnderwijsloopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar eneerdere, vergelijkbare onderzoeken. Deze onderzoeken volgen enkeletienduizenden leerlingen tijdens hun schoolloopbaan door hetprimair en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit gebeurt doortoetsen en vragenlijsten af te nemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK