Controles verlammen innovatie HBO

Nieuws | de redactie
27 juni 2011 | De dreiging van meer centrale controle verlamt gewenste innovaties in het HBO. Hogescholen zien af van initiatieven als EVC-trajecten voor LLL uit vrees voor ‘straf’ van de inspectie achteraf. De HBO-raad luidt de alarmbel.
Omdat de inspectie voor haar speciale rapportages over problemenbij hogescholen à la carte toetsingskaders moet ontwerpen, vrezenhogescholen effecten daarvan voor vernieuwingen die hen gevraagdworden door te voeren. Men wil het risico niet lopen dat dedoelpalen tijdens de wedstrijd verplaatst worden, onder druk van deKamer of mediakabaal. Zo herinneren colleges van bestuur en deHBO-raad zich nog dat minister Loek Hermans internationale wervingen ondernemerschap bij hogescholen aanmoedigde en vervolgens deCommissie Schutte daar ‘straf’ voor ging uitdelen.

Odium van de Theo-route

De recente inspectierapportages kennen vergelijkbare patronenvreest secretaris De Graaf van de hogescholenkoepel. In het VSNU-café waarschuwde hij voor onberadenverlamming van innovatie door detailcontroles. De inspectie gafdaar toe, dat men bij de HBO-rapportages had geopereerd als eenbrandweer die preventieprotocollen ging opstellen terwijl de brandal uitsloeg. De Graaf wees er daarbij op, dat instellingen zeerkopschuw gaan worden door zulke werkwijzen van de overheid.

Desgevraagd lichtte hij toe, dat de inrichting van (nieuwe)routes met instellingen via EVC-erkenningen door allerleihogescholen is stilgelegd. Men acht het risico te groot, dat dezeachteraf het odium van ‘Theo-routes’ opgeplakt krijgen. Deopleidingen zouden vrezen ander HBO-aanbod dan regulierevoltijdscurricula te maken. De maatschappelijke aandrang opdifferentiatie en LLL-impulsen botst te zeer met demaatschappelijke tendens tot hercentralisatie en een’afrekencultuur’ aan de hand van post-factum bepaalde normen vanbestuurlijk handelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK