Dag van de Excellentie

Nieuws | de redactie
9 juni 2011 | 28 juni is de 'Dag van de Excellentie' in het hoger onderwijs. ScienceGuide onthult met 'Strategy on Demand' de nieuwste ranking van het websucces. Weer droomscores voor Codarts, voor Inholland bij inhoud, of Hogeschool Utrecht als nummer 1? En hoe excellent is in 2011 uw universiteit?

De eerste ranking van de webpresentie van hogescholenleverde in 2010 veel discussie en gelukkig ook denodige verbeteractiviteiten op. Grote regionale hogescholenbleken soms nauwelijks tot enige interactie met hun omgeving instaat. Tegelijk werden pareltjes van good practicegenoteerd, zoals een droomscore voor Codarts bij de vormgeving,zeer hoge cijfers voor Inholland bij inhoud en bereikbaarheid, ofHogeschool Utrecht met een hoge score voor interactiviteit.

In 2011 komen Stategy on Demand enScienceGuide met de tweede editie van deze ranking, nuinclusief de universiteiten! De presentatie hiervan vindt plaats op‘de Dag van de Excellentie’, dieScienceGuide en het Sirius programma voor de tweede maalorganiseren.

Op 28 juni wordt deze gehouden in deCampus van het nieuwe University College van de Universiteit Leidenop het Lange Voorhout in Den Haag. Vanaf 3 uur zullendiscussies met voorbeelden van inspirerende excellentie, metpolitici over de ambitie van een excellent en uitdagendHO-studieklimaat en de onthulling van de ‘webexcellentie’ranking van HBO en WO worden gehouden.

Wie wint in 2011?

Voor de instellingen en hun topmanagement vindt u hier nog eens de ranking van 2010, incusief decriteria en factoren die de excellentie op het web en derangorde per instelling bepaalden. Welke universiteit en welkehogeschool krijg dit jaar de eerste prijs bij deBenchmarking 2011?

U bent van harte uitgenodigd bij de onthulling enprijsuitreiking aanwezig te zijn en uw inbreng te geven in dedebatten over excellentie en perspectief voor het Hoger Onderwijsop 28 juni. Meldt u aan bij toptien@scienceguide.nl !


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK