Digitale brievenbus voor HBO kennisbank

Nieuws | de redactie
10 juni 2011 | De HAN, Hogeschool Rotterdam en Avans hebben in samenwerking met SURFfoundation een Digitale Brievenbus ontwikkeld waarmee studenten eenvoudig scripties kunnen invoeren in de HBO Kennisbank. SURF wil dat meer hogescholen helpen de brievenbus te testen.De Digitale Brievenbus is onderdeel van het SURFshare programma datde kennisinfrastructuur voor hogescholen wil versterken. Hetontwikkelen van de brievenbus draagt hieraan bij door het aanbiedenvan scripties te centraliseren, te vereenvoudigen en hiermee decollectievorming van de HBO Kennisbank te faciliteren.

Het invoeren van kennisproducten zoals scripties en publicatiesin de institutional repositories van hogescholen is een hele klusen wordt door auteurs vaak als onvoldoende gebruikersvriendelijkervaren. Daarom voeren nu vooral specialisten, demediatheekmedewerkers of de repository managers van de hogescholen,deze taken uit. Het initiatief voor het toegankelijk maken vankennisproducten moet volgens Surf meer bij de auteurs komen teliggen. Ook de HAN, Hogeschool Rotterdam en Avans hopen hier met deDigitale Brievenbus verandering in te brengen.

Demonstratie brievenbus

Surf heeft een promotiefilmpje gemaakt waarin nut en benuttingvan de Digitale Brievenbus worden uitgelegd. Daarmee wordenmedewerkers en beslissers/bestuurders in het HBO uitgenodigd mee tegaan doen. Hoe meer hogescholen willen aansluiten, hoesneller  het demonstratiemodel van de Digitale Brievenbus kanworden doorontwikkeld tot een volwaardige dienst voor dehogescholen, hun kenniskringen en onderzoeksactiviteiten.

De verwachting is dat door vereenvoudiging van hetaanbieden van kennisproducten aan de HBO Kennisbank hun aantalzal toenemen. Met de ontwikkeling van een demonstrator ‘DigitaleBrievenbus’ kunnen waardevolle ervaringen worden opgedaan metzo’n faciliteit, die direct bestemd is voor studenten. Detestversie is nu slechts voor afstudeerscripties, maar voorgeïnteresseerden bestaat tevens de mogelijkheid ook de invoeringvan lectorale publicaties ermee te testen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pia Wolters,SURFfoundation: wolters@surf.nl of 030 234 6600


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK