Doping voor het HBO

Nieuws | de redactie
30 juni 2011 | Arme HBO-raad. Net nu alom de nadruk ligt op zorgen en borgen van kwaliteit in heldere, inhoudelijke profielen van hogescholen treedt de hogescholenkoepel toe tot de meest opgeblazen, geldverslindende bobo-club van het land. Net nu zoiets niet meer slim is…Alsof de HBO-raad het rapport-Veerman niet volledig onderschrevenheeft, is de koepel toegetreden tot de Alliantie Olympisch Plan2028. Schreef Veerman niet “We redden het niet als we op de huidigevoet doorgaan”? Stelt OCW in zijn Strategische Agenda Hoger Onderwijs niet vast dat”slechts 0,17%” van de HBO-studenten deelneemt aan excellentieprogramma’s? Daalde het aantal VWO’ers in het HBO niet van 20% naar9% tussen 1993 en 2008? Is de verwevenheid van onderwijs enonderzoek niet nog te klein om voldoende masteropleidingen en bredebachelorkwaliteit in de curricula op te voeren, volgens datzelfdedocument van OCW? Is het aandeel hoog gekwalificeerde HBO-docentenniet te beperkt, internationaal gemeten?

6 miljard verspijkeren 

Al deze zorgpunten domineren de Strategische Agenda die hetkabinet-Rutte gaat vaststellen. De prioriteit ‘VIP-stoelen op destadiontribunes voor HBO-bestuurders’ komt in dat stuk echter nietvoor. Ook is er geen geld vrijgemaakt voor investeringen in hunOlympische nevenactiviteiten. Sterker: voor HBO-onderzoek komtniets extra bovenop wat Balkenende IV daar nog aanvullend voor overheeft gehad. Men zal de kwaliteit moeten opvoeren door teconcentreren op wat men nu al goed doet, kortom.

Het Olympisch Plan 2028 kent een wat andere gedachte daninvesteren in kennis en kwaliteit. De lobbyisten daarvan willenzo’n € 6 miljard verspijkeren in infrastructuur endergelijke om Nederland een outsiderkans te laten verwerven opde shortlist voor Olympiade-kandidaten. Het bedrag dus dat eenserieuze uitvoering van de motie-Hamer om ons land als kennisnatieweer aan de top te brengen zou kosten, zoals ook de HBO-raad alslid van de KIA nog bepleitte. Ongeveer ook het bedrag dat Nederlandzou moeten ophoesten om naweeën van de Olympiade van 2004 af te dekkenvia het Europese Reddingscherm voor Hellas, trouwens.

HRM-foutjes en een nieuwe voorzitter?

De Olympische alliantie heeft echter zelf wat probleempjes, ruimvoor 2028. Zo durft niemand daar te beslissen waar die Speleneigenlijk komen. Rotterdam of Amsterdam? Zolang VVD-bobo’s alsOpstelten, Krajicek en Erica Terpstra er dominant waren, leekAmsterdam onder Job Cohen een verliezer. Maar Opstelten werdminister en stapte op als voorzitter van ‘2028’. Een opvolger konde alliantie nog steeds niet vinden: de VVD heeft alleen in DenHaag nog een grootsteedse burgemeester.

Ook moest de alliantie haar chef verliezen. De voormaligdirecteur van ING Direktbank Deutschland, Ben Tellings, bleek zo’nHRM-misgreep dat hij binnen een maand weg naaantreden moest. Eén HBO-bestuurder zag een Olympiade in 2028niettemin helemaal zitten: Inholland-chef Geert Dales.

Dales werd door ScienceGuide al eens gespot in eenétablissement tijdens een enthousiast gesprek over onder meerde kostenreducties die Spelen in Amsterdam zouden kunnen realiserendoor de inzet van stagairs van zijn hogeschool. Kan de HBO-raad hemniet haar voren dragen als voorzitter van ‘2028’? Hij is én VVD’erén oud-burgemeester en deed in Amsterdam veel ervaring op metgrote, meerjarige, logistieke en infrastructuurprojecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK