Duurzame data in plantenwetenschap

Nieuws | de redactie
3 juni 2011 | Komkommers in crisis? Nederland loopt niettemin voorop als het gaat om plantenveredeling en plantkundig onderzoek. Duurzame, multidisciplinaire samenwerking is daartoe onmisbaar. Het Technologisch Topinstituut Groene Genetica en het Netherlands eScience Center stoppen daarom beide €1 miljoen in nieuw onderzoek.

Doel van de samenwerking is de opzet van een duurzameeScience-infrastructuur waarin data-intensief onderzoek in deplantenwetenschap centraal staat. eScience zal zich voor TTI GGgaan richten op het stimuleren van wetenschappelijke en industriëleontwikkelingen die moeten leiden tot verbeterde rassen envoedingsgewassen. Het eScience Center zorgt in dit proces voor hetgedegen en innovatief gebruiken en delen van ICT. U leest hier de visie hierop van voorzitter prof.Jacob de Vlieg.  

Dat het eScience Center en TTI GG de krachten bundelen, sluitaan bij het door ELI-minister Verhagen aangewezen topgebiedTuinbouw en Uitgangsmaterialen. Bovendien bouwen de plannen voortop bestaande samenwerkingsverbanden die TTI GG al heeft metbijvoorbeeld NWO.  De samenwerking met eScience Center moeteen duurzame infrastructuur waarborgen én een florerendegebruikersgemeenschap creëren die tot innovaties komen in deplantenwetenschap.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK