Gedragsverandering als vak

Nieuws | de redactie
21 juni 2011 | Slechts 0,8% van de tijd van leidinggevenden wordt goed besteed. De VU wil daarom organisaties helpen met 'gedragsverandering'. Een nieuw centrum wil leidinggevenden principes en technieken daarvan leren die zij direct kunnen toepassen. Bijvoorbeeld dat belonen veel effectiever is dan straffen en complimenten effectiever zijn dan bonussen.

Gedragsverandering is interessant voor bedrijven en hunmedewerkers, omdat we elkaars gedrag de hele dag beïnvloeden, maardat vaak net verkeerd doen. Slechts 0,8% van de tijd vanleidinggevenden wordt goed besteed. Vaak zijn medewerkers bang voorhun leidinggevenden, waardoor ze niet optimaal presteren, maarslechts gehoorzaam zijn. Ziekteverzuim, personeelsverloop, nietoptimale prestaties en een gebrek aan innovatie en creativiteitzijn hiervan het gevolg. 23 juni presenteert het nieuwe VU-centrumADRIBA zich in een ‘launching event‘.

Het centrum biedt als eerste in Nederland cursussen encertificering in Organizational Behavior Management (OBM).Deelnemers leren er een aanpak voor positieve gedragsverandering inorganisaties en het verhogen van werkprestaties. De werking daarvanis wetenschappelijk aangetoond.

Methodiek voor gedragsverandering

Met dit nieuwe instituut de VU inspelen op de groeiendebehoefte aan een werkbare methodiek voor gedragsverandering inorganisaties. ADRIBA biedt concrete, wetenschappelijk onderbouwdekennis voor gedragsverandering. Bijvoorbeeld voor het omvormen vande ‘bonuscultuur’ of het verhogen van duurzaam veilig gedrag op dewerkvloer. 

ADRIBA betekent: ‘Aubrey Daniels Research Institute for BehaviorAnalysis’. Hiermee brengt het centrum een ode aan een belangrijkegrondlegger van de gedragsanalyse: de wetenschap vangedragsverandering. Opgericht door VU-wetenschappers MariusRietdijk en Joost Kerkhofs biedt het een platform voor dewetenschappelijke verdieping, verbreding en verspreiding van degedragsanalyse. Het centrum werkt op dit terrein samen met enkeleAmerikaanse vakgenoten. 

Gedragswetenschap en bedrijfskunde

Met dit nieuwe aanbod brengt de VU kennis omgedragsverandering gestructureerd en op een positieve manier aan tepakken. Hieraan ligt een model ten grondslag dat de brug slaattussen de gedragswetenschap en de bedrijfskunde. De werking daarvanis uitvoerig getoetst in zowel binnen- als buitenlandseorganisaties. Rietdijk promoveerde hierop in 2009en baseerde zich daarbij zowel op praktisch onderzoek vanAubrey Daniels als op fundamenteel onderzoek van NobelprijswinnaarPavlov en Skinner.

Deze kennis is nu omgevormd naar een cursusprogramma. Als eersteuniversiteit in Nederland kan de VU hiermee cursussen encertificering op het gebied van OBM aanbieden. Deelnemers leren hoezij op een positieve manier gedragsverandering in organisatieskunnen sturen. Onderzoek laat zien dat dit kan zonder dwang en metverhoging van het werkplezier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK