Geen top 5 zonder krachtig LLL

Nieuws | de redactie
15 juni 2011 | Vlak voor zijn aantreden als gouverneur van Limburg gaf OU-voorzitter Theo Bovens zijn visie op LevenLangLeren (LLL) en verwees naar Balkenende die tegen ScienceGuide aangaf aan zijn regeerperiode de liefde voor LLL te hebben overgehouden. Ook haalde hij het stuk aan over de Ierse regering die lifelong learning inzet tegen de crisis. “Dat lijkt verrassend veel op de ideeën van de OU drie jaar geleden.”

“In de maand juni denk ik vaak terug aan Opening academisch jaarin het olympisch jaar 2008. Mijn one-liner dat het debat over levenlang leren in Nederland lijkt op leven lang leuteren haalde hetjournaal. Bijna drie jaar na dato is het tijd voor een update.

Plannen gereed

De bedoeling van het akkoord van regering (Balkenende IV) metsociale partners in februari 2007 (!) was om de achterstand vanNederland op het terrein van LLL ten opzichte van hetOESO-gemiddelde in te lopen. Door het Innovatieplatform, deKenniscoalitie (KIA), de Denktank Van Boxtel, de projectdirectieLeren&Werken, om er maar een paar te noemen, is het belang vanLLL verder onderbouwd en met reeksen plannen belegd. Voor een paaronderdelen uit het akkoord, zoals EVC, is er veel aandachtgekomen.

Maar ook…

Vele plannen liepen vertraging op. Het samenwerkingsverbandNetwerk Open Hogeschool is pas recent met de eerste opleidinggestart. De experimenten met kennisvouchers (zoals in Brabant) zijnalweer gestopt. De SER wacht nog steeds op de adviesaanvraag vanhet kabinet, en de plannen inzake de 30-plussers in het mbo kondenternauwernood worden tegen gehouden, waarbij onduidelijk is of hetalternatief voor het bedrijfsleven werkbaar is.

En dan was het crisis

De noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen, doet deLLL-case geen goed. In het regeerakkoord van Rutte I is hettevergeefs zoeken naar leven lang leren. De projectdirectieLeren&Werken is opgeheven. De overheid is terughoudend als hetgaat om verantwoordelijkheid nemen voor LLL. Liever wordt deverantwoordelijkheid van sociale partners benadrukt. Het SER-adviesover mobiliteit op de arbeidsmarkt is goed ontvangen, maar of datook voor de paragraaf over scholing en employability geldt, is nogde vraag.

Revival mogelijk: Balkenende en Ierland

Oud-premier Balkenende blijkt uit zijn regeerperiode enhet lidmaatschap van het IP de liefde voor LLL overgehouden tehebben. Vanuit zijn nieuwe rol van topadviseur en hoogleraar kanhij die ambassadeursrol mooie invulling geven. We moeten maar sneleens praten. Spectaculairder is de opvatting van de Ierse regering,die lifelong learning als mede-oplossing voor de crisis in beeld brengt.Dat lijkt verrassend veel op de ideeën van de OU van drie jaargeleden. Ook toen boden we de infrastructuur van ons type onderwijsaan om LLL in het mbo een boost te geven. Ik ben het geheel met deIerse regering eens: LLL bevordert een betere match op dearbeidsmarkt, en daarmee het economisch herstel. Het steunt mijnstelling: Nederland zal geen top-5 kennisland zijn zonder eenvolwassen publieke infrastructuur van hoge kwaliteit in LLL.”

U leest de blog van Theo Bovens hier

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK