HAN-studenten winnen energie

Nieuws | de redactie
9 juni 2011 | Jacob van de Heuvel, Martha Jalink, Roy van Verseveld en Jeffrey Vink van de HAN hebben als eerstejaars meteen een jackpot gescoord. Zij wonnen de GasTerra Transitie Jaarprijs 2011 voor een GFT-vreter die biogas produceert. En u kunt er stinkend rijk mee worden, voorspellen zij.

De vier studenten volgen de opleidingen Werktuigbouwkunde,Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde en EmbeddedSystems Engineering. Zij bedachten een GFT-vreter,oftewel een systeem voor betaalbare biogasproductie door envoor individuele huishoudens.

Stinkend rijk worden

Hoe werkt dat? Boven de grond staat een bak waar het GFT-afvalin wordt verzameld. Onder de grond zit een goedkope en praktischonderhoudsvrije installatie die het afval zonder stank vergist.Tijdens dit vergistingsproces ontstaat biogas (methaan). Dit wordtsamen met aardgas gebruikt om bijvoorbeeld een woning te verwarmen.Het proces is CO2-neutraal en het restafval kan probleemloos alsmest worden gebruikt.

Het idee van zo’n GFT-vreter is in januari ontstaan tijdensde jaarlijkse Projectweek Engineering. Ieder jaar werken alleeerstejaarsstudenten Engineering een week lang, in gemixteprojectgroepen, samen aan opdrachten. Deze worden meestal door eenbedrijf ingebracht. Omdat een vraag vanuit verschillendeopleidingen wordt benaderd, ontstaat er een synergie met vaakoriginele en onverwacht goede resultaten tot gevolg. 

Volgens de vier HAN-studenten is hun vondst dé maniervoor elke burger om letterlijk stinkend rijk te worden. Dat geldtin elk geval al een beetje voor het viertal zelf. Van de prijs van50.000 euro mogen zij 20% houden. De rest moeten zijbesteden aan verbetering en uitvoering van het idee.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK