Harvard en Roosevelt samen in excellent leraarschap

Nieuws | de redactie
22 juni 2011 | Docenten uit het hoger onderwijs gaan dezer dagen zelf de collegebanken in om excellent in hun vak te worden. Harvard en de Roosevelt Academy slaan de handen ineen voor een ‘Summer Training Program’ met als onderwerp ‘Excellent Learning through Teaching Excellence’. Een speciaal op Harvard ontwikkelde methodiek leert docenten kritisch kijken naar hun eigen functioneren.

Tijdens het ‘Summer Training Program‘, dat plaats zal vinden in Middelburgvan 27 juni tot 1 juli, worden de deelnemers de beginselen vanhet ‘Microteaching’ bijgebracht. Dit is een speciaal door het aande universiteit van Harvard gelieerde Derek Bok Center ontwikkeldemethodiek, waarbij maximaal zes docenten gedurende ongeveer tienminuten student zijn en les krijgen van een collega-docent. De helesessie wordt gefilmd. Daarna vindt, mede aan de hand van defilmbeelden, de evaluatie plaats.

De visie van Derek Bok

Op de eerste introductiedag van het ‘Summer Training Program’gaan dr. Terry Aladjem (directeur van het Derek Bok Center) en dr.Ellen Sarkisian (associate directeur) in op de beginselen van het’Microteaching’. Aan het einde van deze eerste dag verhalen enkelestudenten van hogescholen en studenten over hun ervaringen met hethedendaagse onderwijs. In de dagen daarna gaan de deelnemers aan deslag onder leiding van de beide docenten van het Derek Bok Centeren Rene Diekstra en Michael Burke van de Roosevelt Academy.

Het Derek Bok Center for Teaching and Learning is vernoemd naarde legendarische Dean van Harvard University, Derek Bok. Hetricht zich in zijn geest helemaal op de verbetering van dekwaliteit van het undergraduate onderwijs. Lees hier het interview dat ScienceGuide in 2009 met hemhield en waarin hij zijn uitgesproken visie oponderwijskwaliteit gaf. “Getting the most out of education is nowmore important than it has ever been. Underachievement exists todayonly out of ignorance.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK