Hersenen repareren tabakschade

Nieuws | de redactie
27 juni 2011 | Roken maakt dom. Hersenbanen van rokers vertonen meer kleine beschadigingen dan die van niet-rokers. Dat verdubbelt ook de kans op Alzheimer en dementie. Bij zware rokers erger dan bij lichte. Stoppen zij dan lijkt herstel mogelijk, zo laat Nijmeegs onderzoek zien.Rokers hebben een dubbele kans op dementie en Alzheimer invergelijking met niet-rokers. Over de onderliggende oorzaak isechter nauwelijks iets bekend. Om daar meer over te weten te komen,onderzocht UMC St Radboud ruim vijfhonderd neurologiepatiënten metlicht beschadigde haarvaten. Veel van deze patiënten – variërend inde leeftijd van 50 tot 85 jaar – hebben een TIA of beroertegehad. 

Rokers presteren cognitief minder goed

Neuroloog Frank Erik de Leeuw, coördinator van het project: “Wehebben vastgesteld welke patiënten nog roken, nooit hebben gerookt,of in het verleden wel hebben gerookt maar daarna zijn gestopt.Verder hebben we hun cognitieve functies getest en zijn er specialehersenscans gemaakt. Het gaat om diffusie gewogen MRI-scans waarmeewe hele minimale beschadigingen aan de zenuwbanen in beeld kunnenbrengen; iets wat met andere technieken niet of nauwelijkslukt.”

In lijn met andere studies laat ook het Nijmeegse onderzoek ziendat rokers cognitief minder goed presteren dan niet-rokers. DeLeeuw: “Dankzij de hersenscans kunnen we daar nu ook een mogelijkeverklaring aan toevoegen: we zien namelijk meer beschadigingen aande hersenbanen van rokers dan van niet-rokers. Het gaat om deminimale beschadigingen die we tot voor kort niet zichtbaar kondenmaken, maar op dit punt zien we ook echt een duidelijk verschil. Endat verschil wordt groter naarmate iemand langer of stevigerrookt.”

Stoppen heeft altijd zin

Het onderzoek leverde nog een ander, verrassend resultaat op.Hoe langer mensen waren gestopt met roken, hoe beter hun cognitieveprestaties en hoe beter de kwaliteit van hun hersenbanen. Rokersdie minimaal twintig jaar geleden waren gestopt, leveren weerprecies dezelfde cognitieve prestaties als niet-rokers.

De Leeuw: “Bij hen is ook de schade aan de zenuwbanen – ook welwitte stof genoemd – vergelijkbaar met die bij niet-rokers. Hetlijkt er dus op dat het brein niet alleen cognitief beter gaatwerken als je stopt met roken, maar dat ook de onderliggendeneurologische schade kan worden hersteld. Stoppen met roken heeftdus altijd zin, ook als je ouder bent en ook als je lang gerookthebt. Dat is iets wat in neurologisch onderzoek nog niet eerderwerd vastgesteld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK