Het vertrouwen in media

Nieuws | de redactie
10 juni 2011 | Media spelen een belangrijke rol bij het communiceren van vertrouwen. Maar wie of wat bepaalt of een medium betrouwbaar is? Het UU-symposium 'Trust and Emerging Media' belicht de relatie tussen media en vertrouwen in de voorbije 2000 jaar, van papyrus tot pixels.

Het blijkt dat discussies over media en vertrouwen al spelensinds de oudheid en sindsdien nooit meer zijn verstomd. Eenbekende klacht in de huidige digitale samenleving is dat de nieuwemedia steeds minder betrouwbaar zijn. Woord en beeld zijn onlinemakkelijk te manipuleren waardoor de oorspronkelijke bedoeling encontext van een boodschap verloren dreigen te gaan. Misleidingen plagiaat liggen op de loer, zelfs in proefschriften vanprominente politici…..

Verval?

Tijdens het symposium wordt besproken hoe het komt dat weondanks het ‘verval’ van betrouwbaarheid toch meer via de mediacommuniceren dan ooit. Voor wie is betrouwbaarheid eigenlijk eenprobleem en is dat probleem wel nieuw?

Sprekers uit het binnen- en buitenland laten zien dat discussiesover vertrouwen en media van alle tijden zijn. Van het gesprokenwoord via de handgeschreven en de gedrukte media liep dit debatverder naar vandaag, bij elektronische, audiovisuelemedia.

Welke strategieën bedacht een spreker tweeduizend jaar geledenom zijn woorden geloofwaardig over te laten komen? Wat voegdenplaatjes toe aan het geschreven woord in een samenleving waaralleen de elite kan lezen? Hoe komt het dat we een aswolk opeen foto zien, ook als er geen aswolk is afgebeeld?

Uitdieping in focusgebied

Het symposium vindt plaats op donderdag 16 juni en wordtgeorganiseerd vanuit het Utrechtse focusgebied Cultures &Identities. Binnen dat focusgebied wordt onderzoek gedaan naar eenbreed spectrum aan culturele verschijnselen in hun sociale enpolitieke context. Ook disciplines als theologie, genderstudies,kunstgeschiedenis en mediastudies vallen hieronder. Deonderzoekslijn ‘Changing Literacies’ waarin het symposium eenrol speelt, stimuleert de dialoog tussen geesteswetenschappers enmaatschappelijke partners over vraagstukken op het gebied vanmediageletterdheid.

Symposium Trust & Emerging Media
Donderdag 16 juni 2011, 9.30-17.15 uur, Drift 21 (Sweelinckzaal),Utrecht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK