Kom 28 juni naar Den Haag

Nieuws | de redactie
15 juni 2011 | Op de Dag van de Excellentie kunt u in debat met voorbeelden van uitmuntend hoger onderwijs en met de politici die het HO-beleid moeten vormgeven. Bovendien onthult ScienceGuide met 'Strategy on Demand' de nieuwste ranking van het websucces van universiteiten en hogescholen.

Op het programma staat op 28 juni een presentatie van de nieuweranking van Strategy on Demand en ScienceGuide.De ranking vorig jaar van de webpresentie vanhogescholen trok al de nodig aandacht. De tweedeeditie is nu inclusief de ranking van de universiteiten.Op 28 juni wordt de Dag van deExcellentie gehouden op de Campus van het nieuweUniversity College van de Universiteit Leiden op het Lange Voorhoutin Den Haag.

Hoe worden we excellent?

Vanaf 3 uur zullen bovendien discussies worengevoerd met voorbeelden van inspirerende excellentieen met de verantwoordelijke politici over de ambitievan een excellent en uitdagend HO-studieklimaat. In die discussiekunt u onder meer kennis maken met de mensen die bij de Leidseuniversiteit de excellentieprogramma’s trekken in het kader van hetSiriusprogramma. Maar ook met Simon Verwer, de ‘Eerst de Klas’ docent/student dieonlangs werd gehuldigd door het kabinet alsde ScienceGuide Student 2010-2011. Tevens doetThieu Besselink mee, de man die het innovatieve LearningLab van deUvA ontwierp en leidt. U kunt hier deachtergronden daarvan lezen en de film zien dieover dit fascinerende excellentietraject is gemaakt.

Tot slot gaan Kamerleden met de HO-portefeuille met elkaaren met u in debat over hoe we ons hoger onderwijs de komendejaren beter, uitdagender en daarmee excellenter kunnenmaken.

Wie wint in 2011?

Voor de instellingen en hun topmanagement vindt u hier nog eens de ranking van het websuccesuit 2010, incusief de criteria en factoren die de excellentieop het web en de rangorde per instelling bepaalden. Welkeuniversiteit en welke hogeschool krijgen dit jaar deeerste prijs bij de Benchmarking 2011?

U bent van harte uitgenodigd bij de onthulling enprijsuitreiking aanwezig te zijn en uw inbreng te geven in dedebatten over excellentie en perspectief voor het Hoger Onderwijsop 28 juni. Meldt u aan bij toptien@scienceguide.nl !


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK