Kritiek van buiten naar binnen halen

Nieuws | de redactie
23 juni 2011 | Het VSNU-café gaat over het HBO. Jet Bussemaker vindt dat als HBO-rector helemaal niet slecht. Integendeel: “Een heel goede insteek is daarbij gekozen: denk na over welke lessen de universiteiten moeten trekken.” Het pleidooi van Karl Dittrich (NVAO) voor een echte kwaliteitscultuur maakt zij direct tot het hare. “De huidige discussie is geen zaak van alleen maar een HBO-probleem.”

Het nadenken over ‘welke lessen trekken zowel hogeschool alsuniversiteit’ speelt een grote rol bij HvA en UvA op dit moment,bevestigt Bussemaker. “Natuurlijk is dat niet alleen maar eenkwestie die de HvA aangaat. Intern voeren we dat gesprek, ook metde decanen met oog op de conclusies die we ook voor onzeWO-opleidingen moeten trekken. Dittrich zegt terecht dat ook deuniversiteiten in die discussie hun rol moeten spelen en eenkritische blik op de eigen aanpak en cultuur moeten durvenwerpen”

Enthousiasme wekken voor kwaliteit

Dittrich heeft gelijk als hij wijst op een rijkere traditie vanpeerreview en scherpte in wetenschappelijke toetsingenvanuit met name het onderzoek, zegt zij. “Dat is vooral ook eentraditie van het naar binnen halen van kritiek van buiten. Daardooris er minder de neiging tot het hanteren van hetnon-interventiebeginsel, dat weleens heerst in het onderwijs. Mendenkt dan: ‘we zijn allemaal gelijk als docenten, dus we gaan onsdan ook niet bemoeien met hoe een ander het doet.’ Voor ons als HvAis de omgang met zo’n cultuur en traditie van academische kritiekzoals bij de UvA daarom heel zinvol.”

Het koesteren van een kwaliteitscultuur -in de woorden vanDittrich- zou dus een van die lessen voor het debat in het VSNU-café moeten zijn. “Wij zien datbinnen de hogeschool bij de inzet van heel veel mensen voor hetverkiezen van de docent van het jaar. Dat enthousiasme wekken, dathoort daar bij. Op die manier de docenten ook deel van hetexcellentietraject te maken spreekt mij heel erg aan. Meer in elkgeval dan het idee van de Onderwijsraad om de beste 5% meer salariste gaan geven. Toen ik dacht las, dacht ik: ‘daar gaan we weer methet sturen op geld.’ En ik zwijg maar van het voorstel van de PVVom elk jaar ‘de slechtste 5% te ontslaan‘.”

Examens op HBO-kernvakken?

Bij de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs, ookvoor het VSNU-café dus, heeft Bussemaker tegen deze achtergrond”één grote zorg.” Zij betwijfelt of het idee van ‘HBO-examens’ op’kernvakken’ een haalbare voorzet van OCW is. “Je ziet nu al datmen dat weel heel moeilijk vindt om dat helder de definiëren. Destaatssecretaris lijkt dat zelf wel te beseffen inmiddels. “

“We moeten dit onderwerp met elkaar dus heel goed doordenken endan de goede conclusies trekken over wat je dan wel of niet kuntinvoeren. Het HBO moet door zoiets niet als het ware buiten hethoger onderwijs gaan vallen. HBO en WO moeten daarbinnen echtbijeen blijven, met hun heldere en inhoudelijke verschillen inprofiel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK