Leren van Onur Air

Nieuws | de redactie
29 juni 2011 | De analyse van oud-Inspecteur Generaal Ferdinand Mertens over borging van kwaliteit in het HBO werkt nu al door binnen Inholland. ScienceGuide verneemt dat dit zelfs zou doorwerken in de kern van de ‘merkenstrategie’ van de hogeschool: de naam.

Tot nu toe leefde de gedachte dat elke locatie van de hogeschoolhaar eigen merknaam zou gaan krijgen. Den Haag, bijvoorbeeld, ‘deLouis Couperus Academie – deel van Inholland’ en Rotterdam iets van’de Jan Thomassen Academie – deel van Inholland’ .Interimvoorzitter Doekle Terpstra had grappend-serieus al eensuitgedaagd dat ScienceGuide maar een wedstrijd moest organiseren voor de meest passende namen perlocatie, ontleend aan onderwijs, wetenschap of cultuur.

Meavita? Onur?

Maar kritische reflecties op wat de publieke druk op eenorganisatie kan bewerken, hebben binnen Inholland de denklijnomgedraaid. Als je ‘de Onur Air'(Ferdinand Mertens), of ‘de Meavita’ (Jet Bussemaker) van het hoger onderwijs bentgemaakt, dan  moet je misschien niet te snel duiken. Want alsje zegt dat je ingrijpt in waar het niet goed zit, maar overigensfier blijft op wat de tienduizenden anderen aan kennisproductie presteren, moet je dan beginnen met je naam tewijzigen? Welke ‘merkenstrategie’ voer je dan als organisatie?

In deze doordenking hebben mensen binnen de hogeschool erbovendien op gewezen, dat niemand ‘verbiedt’ om per locatie eeneigen, regionaal meer herkenbare naam te voeren, ook los van degezamenlijke ‘brandíng’. Anderen herinnerden er aan, dat een nieuwebenaming een vermogen aan logistieke en exposurekosten met zich meezou brengen. Na de declaratie- en Theo-route-terugbetaalacties kande hogeschool zich zulke uitgaven beter besparen, denken zij.

Nieuwe naam? Nieuwe inhoud!

De conclusie drong zich daarom op; Inholland moet zichzelfblijven en zich niet laten onderschoffelen. De nieuwe naam vanInholland is gewoon Inholland. De herkenbaarheid van de locatieszal primair door banden met de omgeving en bedrijven in de regio worden versterkt. “Wedoen het via de inhoud”, heet het, “alleen zo kunnen we overtuigendat het echt anders gaat.”

Daartoe zal men het opleidingenaanbod waar nodig verstrakken enscherper op die omgevingen doen aansluiten. Juist daarom wil dehogeschool met partners als de Hogeschool Rotterdam en de VU samen in de relevanteregionale omgeving optreden. Weet een locatie een mooie naam voorhet eigen, nieuwe profiel, dan is dat prima. Als het maar helderverbonden blijft met de inhoud en de gezamenlijke ambities enwaarden van de Hogeschool Inholland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK