Leven als spoorzoeken

Nieuws | de redactie
24 juni 2011 | “Docenten dienen studenten uit te dagen om stil te staan bij normen en regels om waarden op het spoor te komen. Waarden als oriëntatiepunten bij het spoorzoeken,” betoogt Inholland-lector Ina ter Avest. Haar lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ gaat invulling geven aan deze taak.

“Leren is aan de ene kant het leren áán iemand, en aan de anderekant het leren ván iemand wat nodig is om te weten. Opvoedershebben de pedagogische opdracht de opvoedeling letterlijk verder telaten kijken dan zijn of haar neus lang is,” zegt Ina ter Avest inhaar inaugurele rede. Een tweeledig proces waar niet iedere docentzich bewust van is. Juist het ontwikkelingsproces van studenten alsmens moet meer centraal staan in de didactiek betoogt deInholland-lector.

In het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ gaat Ter Avestvier thema’s onderzoeken. “Ten eerste: samen met studentensuccesfactoren van het thuis raken bij Inholland Ten tweede:docent-interventies die leiden tot thuis raken bij Inholland. Tenderde: school-concepten in het christelijk basisonderwijs watbetreft hun omgaan met diversiteit.  Ten vierde:  delevensbeschouwelijke onderbouwing van de positie van vrouw en man,in relatie tot praktijken van feminisering van en in hetonderwijs.”

Het eigen leven onderzoeken is, volgens Ter Avest, eenbelangrijk aspect van het leren en ontwikkelen van studenten opInholland. “De student bij Inholland wordt opgeleid tot eenprofessional die in verschillende contexten verschillende stemmenvan zichzelf laat klinken. Dat kan niet zonder dat hij geleerdheeft het eígen leven te onderzoeken.”

Ina ter Avest die in september vorig jaar begon als lector zegt in haar rede op 23 juni datInholland weliswaar laat is met een lectoraat rondlevensbeschouwing, maar dat dit geen belemmering hoeft te zijn.”Inholland is de laatste hogeschool die een lectoraat metbetrekking tot levensbeschouwing instelt; dat geeft de voorsprongvan de achterstand. Vanuit wat ons bindt – dat is het opleiden vaneen Inhollandse normatieve professional voor het heterogenewerkveld – creëren wij expliciet ruimte voor de articulatie van hetverschil..”

U leest de volledige lectorale rede van Ina ter Avest hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK