Nieuwe routes naar leraarschap

Nieuws | de redactie
21 juni 2011 | Leraar maatschappijleer na een WO-bachelor bestuurskunde of na HBO-Automotive docent autotechniek worden, het kan. Het kabinet wil het leraarschap aantrekkelijker maken en wijst 31 nieuwe opleidingen aan die recht geven op een ‘snelle vervolgopleiding’ tot docent. Ook zal in het HBO net als in het WO de ‘educatieve minor’ worden ingevoerd.

Voor de zogeheten kopopleidingen die onder andere nieuwe lerarenin de talen, aardrijkskunde en de exacte vakken moeten gaanopleveren, krijgen de studenten een jaar extra studiefinanciering.Bovendien kan deze bachelor tegen het wettelijk collegegeld gevolgdworden. Lerarenopleidingen zijn, net als zorgopleidingen,uitgezonderd van de regel dat een opleiding hetinstellingscollegegeld mag vragen. 

Educatieve minor op komst

Met de 31 nieuwe kopopleidingen, waarin studenten pedagogischeen didactische vakken krijgen, zijn er nu in totaal 105 van dezetrajecten waarvan 66 in het WO en 39 in het HBO. In het voorjaarvan 2012 wil OCW voor HBO-studenten ook de mogelijkheid biedenin hun bachelor een educatieve minor te volgen. Dit gebeurt al bijde universiteiten. De evaluaties in het WO van dit initiatief zijnerg positief. Over de uitwerking hiervan vindt mogelijk nog overlegplaats met de HBO-raad, de VO-raad en de MBO-raad.

De speciale 1-jarige opleidingstrajecten om studenten via eenkorte weg in het leraarschap te laten instromen bestaan sinds 2006en groeien nog steeds in populariteit. Naast de kopopleidingen ende educatieve minor, ontstaan er in HBO en WO steeds meer trajectenvoor de aanmoediging van het leraarschap als loopbaan. Hetproject ‘Eerst de Klas‘ brengt bijvoorbeeld excellentestudenten in aanraking met leraarschap en leiderschap en leverdeonder meer de ScienceGuide student van 2010-2011 op.

Het overzicht van de nieuwe opleidingen vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK