Onbevooroordeeld voetbal kijken

Nieuws | de redactie
20 juni 2011 | Latino voetballers zijn tactisch zwak en egoïstisch. Het is één van de hardnekkige etnische stereotypen die sportcommentatoren regelmatig hanteren over spelers van onder meer Surinaamse en Latijns-Amerikaanse afkomst. UU-onderzoeker Jacco van Sterkenburg onderzocht een jaar lang vooroordelen in voetbalcommentaar.

Volgens Sterkenburg wordt de kijker met dergelijke stereotypenvoornamelijk bevestigd in de ideeën die men al heeft over etnischegroepen. Surinaamse spelers worden beschreven in termen vanlichamelijk voorkomen en fysieke kwaliteiten, terwijl hunLatijns-Amerikaanse teamgenoten worden weggezet als tactisch zwaken individualistisch.

Bevestiging van bestaande idee

Het onderzoek van Sterkenbrug baseert zich op het commentaar vanRTL Voetbal in het seizoen 2007-2008. Hoewel sommige stereotypensterk worden benadrukt in het commentaar, zijn andere etnischeverschillen die in de Nederlandse samenleving een sterke rol spelenveelal afwezig. Zo wordt er bijvoorbeeld vrijwel geen onderscheidgemaakt tussen allochtoon en autochtoon in de voetballerij.

De voetbalkijker wordt, zo laat het onderzoek van Sterkenburgzien, voornamelijk bevestigd te worden in de reeds bestaande ideeënover etniciteit. De UU-onderzoeker benadrukt dat zoiets met nameopgeld doet voor ‘blanke toeschouwers’ van Nederlandse afkomst. Hijnoemt het van maatschappelijk belang om stereotypering enbeschouwingen over etniciteit in sportcommentaar en de invloeddaarvan op het publiek te onderzoeken. Voetbal op televisie inNederland trekt immers grote groepen kijkers en toont veel spelersvan diverse etnische komaf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK