Overeind blijven in het onderwijs

Nieuws | de redactie
20 juni 2011 | De ene leerling wandelt soepel door het Nederlandse onderwijs, terwijl de ander wegvalt in de sorteermachine. Waarom gebeurt dat? En vooral, hoe ervaren leerlingen het onderwijssysteem? Het boek 'Tussen afkomst en toekomst. Casestudies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar' volgt leerlingen in hun gang door het onderwijs.

Jan Terwel, Rosa Rodrigues en Danielle van de Koot-Dees,beschrijven in detail de schoolloopbaan van een vijftal leerlingen.Hun verhalen worden geplaatst in het licht van een theorie overschoolloopbanen en tegen de achtergrond van een analyse van hetNederlandse schoolstelsel. Waar leerlingen in het onderzoek naarschoolloopbanen vaak enkel in beeld kwamen als cijfer, worden zijnu uitgebreid zelf aan het woord gelaten.

De drie onderzoekers, afkomstig van de VU, Hogeschool Rotterdamen de Protestantse Theologische Universiteit, gaan in de gesprekkenmet leerlingen in op brede vragen als, wat is het geheim van eensuccesvolle schoolloopbaan? Waarom zijn sommige leerlingensuccesvol, terwijl anderen struikelen in de hordeloop van hetonderwijs? En welke rol speelden de ouders, vrienden enmedeleerlingen en de uitslag van de Citotoets in dit proces?

Tussen afkomst en toekomst probeert een antwoord tebieden op dergelijke vragen aan de hand van vijf verschillendecasussen. Vanuit onderwijs pedagogisch perspectief worden deschoolloopbanen van deze vijf leerlingen tegen de achtergrond vanhet Nederlandse schoolstelsel geplaatst en biedt daarmee volgens deschrijvers inzicht in het systeem. Hun boek is daarom vooralbedoeld voor wie met de leerlingen zelf bezig is: “Dit boek isgeschreven voor allen die leerlingen begeleiden bij hun schoolkeuzeen schoolloopbaan: leraren, leerlingbegeleiders, lerarenopleidersen ouders.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK